Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 223 - 231 2019-12-09

Correctly Reading The Concept of Health Literacy and Health News
Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Sağlık Haberlerini Doğru Okumak

Seçil Utma [1]


Media, which is one of the most effective tools for publicizing innovations, has a similar function in health. Health-themed publications are carefully followed by the target audience and find their place in daily life practices. The concept of health literacy, which has an important place in raising the health awareness of the society, has emerged as an increasingly debated field in recent years. Reading the health news in the media correctly is important for healthy ‘health reporting’. In the study, which emphasizes the importance of health literacy in achieving accurate and reliable health news, the concept of health literacy is defined and the problems experienced in reliable and correct reporting are handled theoretically and solutions are offered.

Yeniliklerin kamuoyuna duyurulmasında en etkili araçların başında yer alan medya, sağlık konusunda da benzer işlevini yerine getirmektedir. Sağlık temalı yayınlar hedef kitle tarafından dikkatle takip edilmekte, günlük yaşam pratikleri içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Toplumun sağlık bilincinin yükselmesinde önemli bir yer tutan sağlık okuryazarlığı kavramı son yıllarda giderek tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada sağlık okuryazarlığı kavramı tanımlanarak, sağlığın geliştirilmesindeki rolü ele alınmakta, sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olması durumunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmaktadır. 

 • Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi. Kadın ve Kentleşme. İstanbul: Birey Yayınları.
 • Binark,M. Ve Gencel,B.M.Bek (2007). Eleştirel Medya Okur yazarlığı. .İstanbul: Kalkedon.
 • Kaya, A. Asuman ve Yüksel.E. ve Öğüt.P. (2011).Sağlık Haberlerinde “Mucize Tedaviler, Selçuk İletişim. C. 7, S. 1, s. 49-64.
 • Nutbeam, D. (2001). Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21stCentury, Health Promotion International, 15(3):259-267.
 • Osborne, H. (2005). Health Literacy from A-Z. USA, Jones and Bartlett.
 • Parker,R. M.(2003). Health Literacy: A Policy Challenge For Advancing High-Quality Health Care. Health Affairs, 22(4):147-153.
 • Parvanta R.(2011). Essentials of Public Health Communication. USA,Jones and Bartlett.
 • Ratzan, S.C. (2001). Health Literacy: Communication for the Public Good, Health Promotion International. 16(2):207-214.
 • Selden, C. R.(2000), Health Literacy, USA: US Department of Health and Human Services.
 • Sezgin, D. (2011). Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul: Ayrıntı
 • Türkoğlu,N.(2007). Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına: Şifrelerin Ortaklığını Aramak, Medya Okuryazarlığı, içinde: Nurçay Türkoğlu ve Melda Cinman Şimşek (ed.), İstanbul, Kalemus: 276-283.
 • Zarcadoolas,C.(2005). Understanding Health Literacy: An Expanded Model. Health Promotion International, 20(2):195-203.
 • http://www.milliyet.com.tr/saglikli-olmak-icin-okuryazarlik/gundem/ydetay/1994030/default.htm (Erişim Tarihi: 11.06.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5003-2137
Author: Seçil Utma (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 26, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA Utma, S . (2019). Sağlık Okuryazarlığı Kavramı ve Sağlık Haberlerini Doğru Okumak. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 223-231 . DOI: 10.21733/ibad.624972