Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 4 21
Article Submission - Return: 2 94
Article Submission - First Editor Assignment: 20 5
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 11 79
Non peer review: 2 53
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 1 123
Non peer review: 2 21
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 11 82
Non Peer Review: 2 56
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 1 138
Non Peer Review: 5 15

Kadim Akademi SBD  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.


29762