ISSN: 2458-7621
Founded: 2014
Publisher: Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği
Cover Image


Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED) ingilizce adı Journal of Women’s Health Nursing (JOWHEN) Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’nin süreli yayın organıdır. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED)/Journal Of Women’s Health Nursing (JOWHEN) bağımsız, tarafsız ve çift kör hakem ilkelerine uygun olarak 2015 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan açık erişimli bilimsel bir e-dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi (KASHED)’de yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş tüm makalelerin yayın hakkı Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’ne aittir. Yayın Kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim/şekilleri hiç bir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir; bilimsel içerikten Dergi Yayın Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere KASHED’e gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanma sürecinde olmaması gerekir. KASHED’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI GÜNCELLENMİŞTİR.2023 - Volume: 9 Issue: Özel Sayı-1 - 2. ULUSLARARASI 4. ULUSAL DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ KONGRE BİLDİRİLERİ ÖZEL SAYISI

Conference Paper

3. Babalarda Doğum Korkusu

Conference Paper

4. Doğum Pozisyonlarının Annenin Psikolojisine Etkisi

Conference Paper

7. Vaji̇nal Doğum Eylemi̇ne Uygulanan Müdahaleleri̇n Emzi̇rme Sonuçlarına Etkisi

Conference Paper

9. Emzirme Danışmanlığında Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojinin Kullanımı

Conference Paper

10. Leininger Kültür Bakımı Çeşitliliği Evrenselliği Teorisine Dayalı Göçmen Gebe Okulları

Conference Paper

11. Bakımda Gelişen Bir Paradigma: Saygılı Annelik Bakımı

Conference Paper

14. Doğum Korkusuna Felsefik Bir Yaklaşım: Hypnobirthing

Conference Paper

16. Gebe ve Emziren Kadınlarda Covid-19 Aşılamasının Güvenliği ve Etkinliği

Conference Paper

17. Doğum Öncesi Ho’oponopono Öğretisinin Kullanımı

Conference Paper

18. Doğumda Spiritüel Bakım: Spiritüel Danışmanlık ve Yaklaşım

Conference Paper

19. Adölesan Annelerin Anneliğe Geçiş Süreci ve Hemşirelik Yaklaşımı