Volume: 8 - Issue: 1

Year: 2019

Articles

Research Article

3. DEDE KORKUT KİTABI’NDA BİLGİ KİPLİĞİ

Research Article

9. TÜRKMEN HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA BALIK

Research Article

10. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK

Research Article

13. CEVRÎ, HALL-İ TAHKÎKĀT VE ‘AYNÜ’L-FÜYÛZ ADLI ESERLERİ

Research Article

18. YAZARDAN ANLATICIYA GEÇİŞ SANCISI: NUN MASALLARI

Research Article

19. HALİT ZİYA ÖYKÜLERİNDE YAZMA EDİMİ

Research Article

22. BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Research Article

23. HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Research Article

31. İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULUNUN KISA TARİHÇESİ

Research Article

32. HALAÇLARIN MENŞEİ