Temasa Journal of Philosophy
Submission Date
End: October 30, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-371X | e-ISSN 2651-5148 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Erciyes University |


Temâşâ, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü bünyesinde yayın hayatına başlayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Yayın hayatına basılı olarak başlayan Temâşâ 11. sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.


Temâşâ, The Philosopher's Indeks ve 10. sayısından itibaren TR Dizin (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler İndeksi) tarafından indekslenmektedir.


* Makale Son Gönderim Tarihi: Haziran sayısı için 30 Nisan, Aralık sayısı için 30 Ekim'dir.

Temasa Journal of Philosophy

ISSN 2148-371X | e-ISSN 2651-5148 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Erciyes University |
Cover Image


Temâşâ, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü bünyesinde yayın hayatına başlayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Yayın hayatına basılı olarak başlayan Temâşâ 11. sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.


Temâşâ, The Philosopher's Indeks ve 10. sayısından itibaren TR Dizin (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler İndeksi) tarafından indekslenmektedir.


* Makale Son Gönderim Tarihi: Haziran sayısı için 30 Nisan, Aralık sayısı için 30 Ekim'dir.

Issue 13 - Jul 30, 2020
 1. Eksen Çağ’da Türk Kozmogonisi, Eski Çin (Chou) Düşüncesi ve Antik Grek Felsefeleri Taoizm Etrafında Bir Araya Geliyor: Taoizm ve Timaios Diyalogunun Yapısal İlişkileri
  Pages 6 - 32
  Mustafa Said KURŞUNOĞLU
 2. Efendi-Köle İkiliğine İlişkin Üç Açıklama
  Pages 33 - 46
  Melike MOLACI
 3. Deconstruction of Hume-Buddhism Relation: A Final Note on Anattā Debate
  Pages 47 - 72
  Engin YURT
 4. İnsan Haklarında Kuşaklar Tartışması ve Bir Çözüm Denemesi
  Pages 73 - 85
  Celal YEŞİLÇAYIR
 5. İktisadın İnsanı için Yeni Bir Eidos Önerisi: Rasyonalite yerine Özgürlük
  Pages 86 - 111
  Ertuğrul KIZILKAYA
 6. Gerard’t Hooft’da ‘Determinizm ve Özgür İrade’ Probleminin İncelenmesi
  Pages 112 - 130
  Mehmet Emin ŞEKER , Lokman ÇİLİNGİR
 7. Heidegger Düşüncesinde Teknikleşmiş Hayvan Olarak Modern İnsan
  Pages 131 - 142
  Sevim ERSAHİN KARAKAS
 8. Haben Balḫīs Vorschläge zur psychischen Gesundheit eine Entsprechung in der heutigen Psychologie?
  Pages 143 - 157
  Selahattin AKTİ
 9. Kadın-Erkek Ayrımında Simgesel Aklın İnşası: Kimin Aklı?
  Pages 158 - 170
  Filiz BAYOĞLU KINA
 10. Arnold Gehlen’de Kültürel Kriz ve Tarihin Sonu
  Pages 171 - 187
  M. Zeynep ESENYEL
 11. Felsefe Bilmemeye Katlanabilir mi?: Heidegger’de Hakikatin Bir Hakikat-Olmayan Olarak İfşa Edilmesi
  Pages 188 - 201
  Adnan ESENYEL
 12. Philosophy of Government and Oriental Polemics on the Ottoman Form of Government in the 18th Century English Literature
  Pages 202 - 215
  Hasan BAKTIR , Mehmet Kasım ÖZGEN
 13. Bir Akıl Yürütmeyi Sağlam Yapan Nedir?
  Pages 216 - 229
  Charles S. PEİRCE
Submission Date
End: October 30, 2020
Indexes and Platforms