ISSN: 2148-371X
e-ISSN: 2651-5148
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Arslan TOPAKKAYA
Kapak Resmi
 

ABOUT THE JOURNAL [Enlish]

1-Temâşâ Journal of Philosophy (ISSN: 2148-371X, e-ISSN: 2651-5148) is an international, peer-reviewed, open access and scientific journal that started its publication life in 2014 within the Department of Philosophy of Erciyes University.

2-Temâşâ Philosophy Journal started its publication life in print and continues its publication life electronically since its 11th issue.

3-Temâşâ Philosophy Journal has been published in January-July since 2014; Since 2021, it continues to be published twice a year, in June and December.

4-Contemplation; The Philosopher's Index, TR Index ULAKBİM Social and Humanities Index (from 10th issue), Index Copernicus ICI Journals Master List (from 2019), Sobiad (from 16th issue), DRJI -Directory of Research Journals Indexing (24th issue). From 01.2022), MLA Modern Language Association Database (from 03.02.2022), Academic Resource Index (ResearchBib) (6 April 2022) and ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (09 August 2022), Sherpa Romeo (8 November 2022), Academindex (10 November 2022)and EBSCOhost databases  (23 February 2023) scanned by.

5-Temâşâ Philosophy Journal primarily evaluates the studies produced in the field of philosophy. In addition, publications with theoretical content from various fields of social sciences (other than field studies that require Ethics Committee permission) are also evaluated after the preliminary review of the Editorial Board.


DERGİ HAKKINDA [Turkish]

1-Temâşâ Felsefe Dergisi (ISSN: 2148-371Xe-ISSN: 2651-5148) 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü bünyesinde yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli, açık erişimli  ve bilimsel bir dergidir.                    

2-Temâşâ Felsefe Dergisi, yayın hayatına basılı olarak başlamış ve 11. sayısından itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

3-Temâşâ Felsefe Dergisi, 2014 yılından beri Ocak-Temmuz aylarında yayınlanmış olup;  2021 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı ile yayınlanmaya devam etmektedir.

4-Temâşâ; The Philosopher's IndeksTR Dizin ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler İndeksi (10. sayıdan itibaren), Index Copernicus ICI Journals Master List (2019'dan itibaren), Sobiad (16. sayıdan itibaren), DRJI -Directory of Research Journals Indexing (24. 01.2022 tarihinden itibaren), MLA Modern Language Association Database (03.02.2022 tarihinden itibaren), Academic Resource Index (ResearchBib)(6 Nisan 2022), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (09 Ağustos 2022), Sherpa Romeo (8 kasım 2022), Academindex (10 Kasım 2022) ve EBSCOhost databases (23 Şubat 2023)tarihinden itibaren)tarafından taranmaktadır.

5-Temâşâ Felsefe Dergisi öncelikle felsefe alanında üretilen çalışmaları değerlendirmektedir. Bununla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından (Etik Kurul İzni gerektiren saha çalışmaları dışındaki) teorik içerikli yayınlar da Editör Kurulu'nun ön incelemesi sonrasında değerlendirmeye alınmaktadır.

2023 - Sayı: 20