International Journal of Social Sciences Academic Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-4748 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır. Bilimsel etik kuralların en temel ilke olarak alınacağı  dergimiz  Sosyal bilimlerde geniş bir yelpazede yayın yapmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilecek çalışmaların daha önce herhangi bir yerde hakem sürecine girmemiş veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

Index Copernicus 

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)


International Journal of Social Sciences Academic Researches

ISSN 2602-4748 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |
Cover Image


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır. Bilimsel etik kuralların en temel ilke olarak alınacağı  dergimiz  Sosyal bilimlerde geniş bir yelpazede yayın yapmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilecek çalışmaların daha önce herhangi bir yerde hakem sürecine girmemiş veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

Index Copernicus 

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)