International Journal of Social Sciences Academic Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2602-4748 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)


International Journal of Social Sciences Academic Researches

ISSN 2602-4748 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |
Cover Image


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)