Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-3943 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Van Yuzuncu Yıl University |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-3943 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Van Yuzuncu Yıl University |
Cover Image


Volume 4 - Issue 8 - Dec 31, 2019
  1. TÜREV ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE DENETİM VE DENETİM KALİTESİNİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
    Pages 5 - 27
    Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI , Mehmet Akif ERÇELİK
  2. KARİYER GÜVENCESİZLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
    Pages 28 - 38
    Funda ER ÜLKER
  3. ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL GRAFİKLERİNDEN HOTELLİNG T^2 GRAFİĞİ VE YAĞ SANAYİNDE BİR UYGULAMA
    Pages 39 - 56
    Orhan ŞAHİN
  4. TÜRKİYE VE HAZAR HAVZASI ÜLKELERİNDE DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
    Pages 57 - 77
    Ömer Buğra SÜDÜPAK , Türker ŞİMŞEK
  5. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
    Pages 78 - 90
    Ayşe Nihan ARIBAŞ
  6. ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMEDEKİ ROLÜ: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
    Pages 91 - 112
    Zafer KANBEROĞLU , Kader KARDOĞAN
  7. KOBİ’LİKTEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMEYE GEÇİŞ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİLER
    Pages 113 - 125
    Özlem DURGUN , Tuğçe GENÇ SELİMOĞLU
  8. ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRECİ ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞINDA DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
    Pages 126 - 143
    Leyla Dilara YAŞAR , Reha SAYDAN
  9. MARKA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATINALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
    Pages 144 - 166
    Abdulvahap BAYDAŞ , Mehmet Emin YAŞAR
  10. İDARENİN SORUMLULUĞU İLKESİ KAPSAMINDA AFETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Pages 167 - 193
    Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR
  11. ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Pages 194 - 215
    İ̇lke ÖRÇEN GÜLER
  12. GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
    Pages 216 - 244
    Önder BÜBERKÖKÜ , Celal KIZILDERE
  13. SWOT-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE VAN İLİ EKONOMİK DURUMUNUN İNCELENMESİ
    Pages 245 - 272
    Burak UYAR , Elvan HAYAT
  14. TÜRK POLİTİK TARİHİNDE DEMOKRAT PARTİ VE 1946 PROGRAMI
    Pages 273 - 295
    Erkan AFŞAR
  15. TÜRKİYE’NİN BORÇ STOKU VE EURO
    Pages 296 - 309
    Ahmet OĞUZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2149-5610 2016-2020