FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences
Cover Image
ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |
Cover Image

154.659

807.929

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Issue 12 - Dec 2018
 1. İç Kapak

  Asude Tavus
 2. İçindekiler

  Asude Tavus
 3. Osmanlı Devleti’nin Basra Körfezi Siyaseti: Bağdat, Basra ve Lahsa Beylerbeylikleri (1534-1672)
  Pages 1 - 27
  Zekeriya Kurşun
 4. Schumpeter ve Ülgener’in İktisadi Krizlere Bakış Açıları
  Pages 29 - 61
  Özer Özçelik, Ezgi Babayiğit Sunay
 5. Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine
  Pages 63 - 74
  İsmail Safi
 6. Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerinin Gelişmesinde Kıbrıs Meselesinin Rolü
  Pages 75 - 107
  Veli Sırım
 7. Robotlar Hayatımızda
  Pages 109 - 120
  Fevzi Yılmaz
 8. Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 121 - 140
  Tuba Bakan, Hakan Şahin
 9. Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği
  Pages 141 - 169
  Tuğba Yılmaz Bingöl, Melek Kalkan
 10. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere ve Faktörlere Göre İncelenmesi
  Pages 171 - 222
  Muhammet Ü. Öztabak
 11. Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası
  Pages 223 - 242
  Güler Doğan Averbek
 12. Sezai Karakoç’un Eğitim-Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali
  Pages 243 - 274
  Yunus Emre Özsaray
 13. Şeyh Bekir’in Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr Adlı İlmihal Eseri
  Pages 275 - 289
  Nerma Zaimovic
 14. İstanbul’un Teneke Evleri
  Pages 291 - 308
  Nihal Uluengin
 15. Gaziantep Tren Garı ve Yeniden İşlevlendirme Önerileri Üzerine Bir Değerlendi̇rme
  Pages 309 - 347
  Türkan Uzun, Merve Karabeyeser
 16. Usûl, İmkân ve İhtiyaç Açısından Çocuk Yaştaki Râvilerin Hadis Semâı
  Pages 349 - 377
  Selim Demirci
 17. Yemekten Önce ve Sonra Tuz Yemeyi Tavsiye Eden Rivâyetlere Dair Bir Araştırma
  Pages 379 - 403
  Üzeyir Durmuş
 18. Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü
  Pages 405 - 477
  Süleyman Gür
 19. "نظام الدين عمر بن علي المرغيناني ومنهجه الإستدلالي والترجيحي في كتابه "جواهر الفقه
  Pages 479 - 493
  Mahmud Nureddin Şaban
 20. İlmin Kaybı: Allâme İsmâil Sâib Sencer (Erzurum 31 Ocak 1873 – İstanbul 22 Mart 1940)
  Pages 495 - 506
  Muhammed Zâhid El-Kevserî, Notlandırarak çeviren Musa Alak
 21. Ahmet Demirel, İkinci Grup’un Kurucularından Selâhattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele Hatıraları
  Pages 507 - 510
  Aytül Develi
 22. M. Fatih Andı, Akrebi Kuyruğundan Tutmak
  Pages 511 - 516
  Berna Terzi Eskin
 23. Yayın İlkeleri

  Asude Tavus
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
İlmi Araştırmalar 1304-9828 1995-2019