İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
Cover Image
ISSN 2458-7915 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Inonu University |

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" (IJCA) Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir.

yesyeni.gif?v=2Dergimiz SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

 

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

ISSN 2458-7915 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Inonu University |
Cover Image

26.583

133.295

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" (IJCA) Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir.

yesyeni.gif?v=2Dergimiz SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) veri tabanında taranmaya başlamıştır.

 

Volume 4 - Issue 1 - Feb 2018
 1. EVALUATION OF PAIN AND FUNCTIONAL DISABILITY BODY PARTS SEEN BETWEEN MUSICIANS PLAYING STRING INSTRUMENTS
  Pages 1 - 8
  Elisa Çalışgan, Ünal İmik, Burcu Talu
 2. ERZURUM YÖRESİNE AİT OYUN HAVALARININ TÜRLER VE SINIFLANDIRMA YÖNÜNDEN TESPİTİ
  Pages 27 - 40
  Yavuz Şen, Mahmut Kıvanç
 3. SADEDDİN KAYNAK’A AİT ŞARKI FORMUNDAKİ ESERLERİN USÛL VE MAKAM AÇISINDAN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
  Pages 41 - 61
  Gurbet Ersoy, Yavuz Şen
 4. “POLAT SES EGZERSİZLERİ” İLE SES EĞİTİMİNİN TEMEL ÖGELERİ VE ÇEŞİTLİ SÖYLEME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN KAZANIMLARIN DEVİNİŞSEL BOYUTU VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 140 - 161
  Sibel Polat
 5. ELAZIĞ KENTİ İÇİN ARKEOPARK ÖNERİSİ
  Pages 163 - 174
  Fürüzan Aslan, Oğuz ATEŞ
 6. GÜRCİYEF METODUNDA MÜZİK UYGULAMALARI VE PİYANO MÜZİKLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Pages 9 - 26
  Hale Birgül Akçakmak
 7. ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNDE HASAN FERİD ALNAR VE “SEKİZ PİYANO PARÇASI” NIN YERİ
  Pages 62 - 68
  Çağdaş Alapınar Gençay
 8. GÜNCEL SANATI (KAVRAMSAL) ANLAMAYA ÇALIŞMAK
  Pages 69 - 76
  Şükran Bulut
 9. HEKİMHAN MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 77 - 84
  Levent Çoban
 10. HURUFAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE KEMAH KAZASINDA TÜRK MİMARİSİ
  Pages 85 - 95
  Funda Naldan
 11. GERHARD RICHTER ve FOTO-RESİMLER
  Pages 96 - 102
  Derya Şahin
 12. JAN VERMEER’E AİT “RESMİN ALEGORİSİ” ADLI TABLONUN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE PAINTING “THE ALLEGORY OF PAINTING” BY JANVERMEER AS A CULTURAL HERITAGE THAT REQUIRES PROTECTION
  Pages 103 - 112
  Yüksel Göğebakan
 13. SHAKESPEARE AS A CELEBRITY ENDORSER: THE USE OF THE BARD IN CONTEMPORARY ADVERTISING PRACTICES
  Pages 113 - 120
  Sadık Çalışkan
 14. VAN İLİNDE ÇOKLU KİMLİĞİN MÜZİK KÜLTÜRÜ TOPLULUKLARINA YANSIMALARI
  Pages 121 - 131
  Songül Çakmak
 15. LEOPOLD AUER’İN RUS KEMAN EKOLÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Pages 132 - 139
  Aslı Koçer Fedorean