JOURNAL OF TURKOLOGY
Cover Image
ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Period Biannually | Founded: 1925 | Publisher Istanbul University |

149.164

707.607

 Journal of Turkology is the peer-reviewed, international and academic journal.

Authors bear responsibility for the content of their published articles.

PURPOSE

Journal of Turkology,  which includes original scientific articles in the field of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general, intends to become a source of scientific information by improving visibility and accessibility of qualified information about social sciences. In this context, the journal aspires to contribute to scientific community.

SCOPE

Journal of Turkology, which is the publication organ of Research Institute of Turkolgy includes scientific articles in the field of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general.


SPECIAL ISSUE CALL

JOURNAL OF TURKOLOGY

ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Period Biannually | Founded: 1925 | Publisher Istanbul University |
Cover Image

149.164

707.607

 Journal of Turkology is the peer-reviewed, international and academic journal.

Authors bear responsibility for the content of their published articles.

PURPOSE

Journal of Turkology,  which includes original scientific articles in the field of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general, intends to become a source of scientific information by improving visibility and accessibility of qualified information about social sciences. In this context, the journal aspires to contribute to scientific community.

SCOPE

Journal of Turkology, which is the publication organ of Research Institute of Turkolgy includes scientific articles in the field of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general.


SPECIAL ISSUE CALL

Volume 29 - Issue 1 - Jun 2019
 1. İÇİNDEKİLER
  Pages 1 - 8
  Türkiyat Mecmuası
 2. TÜRKÇE ÇEKİMSİZ TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİNDE OLGUSALLIĞIN KAPSAMI
  Pages 1 - 25
  Hatice COŞKUN
 3. HÜSEYİN SADETTİN AREL’İN AYDINLANMIŞ VE ROMANTİK MİLLİ BESTEKÂRININ MÜZİĞİ; TÜRK MUSİKİSİ
  Pages 27 - 44
  Sami DURAL
 4. MEMLÛKLER ZAMANINDA MISIR MAHMİLİ
  Pages 45 - 80
  Burak Gani EROL
 5. TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ŞART CÜMLESİNE DAİR
  Pages 81 - 92
  İlkin GULUSOY
 6. METİN SINIFLANDIRMASI BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME METİNLERİ
  Pages 93 - 126
  Cihat Burak KORKMAZ
 7. KOSOVA TÜRKÇESİNDE İSTEK KİPİ BİÇİMBİRİMLERİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
  Pages 127 - 145
  İsa SULÇEVSİ, Fikret TURAN
 8. 14.-16. YÜZYIL DOĞU TÜRKÇESİNDE “ÖZ” İLE KURULAN SÖZCÜK ÖBEKLERİ ÜZERİNE
  Pages 147 - 162
  Emine TEMEL
 9. BÜYÜK TERÖR DÖNEMİNDE HAKAS TÜRKÜ AYDINLARA UYGULANAN ZULÜM VE BÖLGESEL SOVYET GAZETELERİNİN ROLÜ
  Pages 163 - 178
  Erkam TEMİR, Fırat YALDIZ
 10. OSMAN NEVRES DÎVÂNI’NDA YAZIYA DAİR UNSURLAR
  Pages 179 - 198
  Eda TOK
 11. METİN VE GRAMER ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ÇAĞATAYCA MANZUM KĖYİK-NÂME HİKÂYESİ
  Pages 199 - 214
  Fikret TURAN
 12. SEHÎ BEY’İN ŞİİRLERİNİN NECÂTÎ BEY’İN ŞİİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 215 - 248
  Müslüm YILMAZ
 13. YARIM ASRA ULAŞAN BASIN EMEĞİ IŞIĞINDA GAZETECİ ABİDİN DÂVER
  Pages 249 - 299
  Murat YÜMLÜ
 14. ANSORİDDİN İBROHİMOV, URDUCHA-O’ZBEKCHA MUSHTARAK SO’ZLAR, NATIONAL LANGUAGE AUTHORITY ISLAMABAD, PAKİSTAN, 2007
  Pages 301 - 304
  M. Meraj ALAM
 15. TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ
  Pages 305 - 305
  Türkiyat Mecmuası
 16. TÜRKİYAT MECMUASI ÖZEL SAYI DUYURUSU
  Pages 306 - 306
  Türkiyat Mecmuası
 17. MAKALE YAYIM İLKE VE YAZIM KURALLARI
  Pages 307 - 310
  Türkiyat Mecmuası