Sahibi / Owner

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN

cevdet.coskun@giresun.edu.tr

Baş Editör / Editor in Chief

Assoc.Prof.Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Subjects: Biology,Basic Sciences
Institution: Giresun Üniversitesi

Yardımcı Editörler / Assistant Editors


Asst.Prof.Dr. Selin KALKAN

Turkey
selin.kalkan@giresun.edu.tr
Subjects: Food Microbiology,Food Hygiene and Production
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer YASEMİN HACIOĞLU

Turkey
hacioglu_yasemin@hotmail.com
Subjects: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Education & Teacher Training,Social Science
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Lecturer Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Subjects: Electrical and Electronic Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Editörler / International Editors

Dr. Salar ALİ, Baltistan Skardu Üniversitesi, Pakistan

Dr. Stephan KOVALYSHYN, Lviv National Agrarian Üniversitesi, Ukrayna

Dr. Anca Nicoleta SUTAN, Pitesti Üniversitesi, Romanya

Dr. Shinji UEHARA, Ulusal Balıkçılık Bilimi Araştırma Enstitüsü, Japonya

Dr. Muhammad Fahad Sardar, Ziraat Bilimleri Akademisi, Çin

Bölüm Editörleri / Section Editors


Assoc.Prof.Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Subjects: Biology,Basic Sciences
Institution: Giresun Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Onur Özdal MENGİ

Turkey
onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
Subjects: Electrical and Electronic Engineering
Institution: Giresun Universty

Assoc.Prof.Dr. Mehmet Soner ENGİN

Turkey
soner.engin@giresun.edu.tr
Subjects: Engineering
Institution: Giresun Üniversitesi

Asst.Prof.Dr. Selin KALKAN

Turkey
selin.kalkan@giresun.edu.tr
Subjects: Food Microbiology,Food Hygiene and Production
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer YASEMİN HACIOĞLU

Turkey
hacioglu_yasemin@hotmail.com
Subjects: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Education & Teacher Training,Social Science
About: STEM eğitimi, Öğretmen eğitimi, fen eğitimi, argümantasyon, disiplinler arası eğitim alanında uzman. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- 2013-halen Araştırma Görevlisi (DR) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora 2011-2017 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans 2008-2011
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
URL: www.giresun.edu.tr

Asst.Prof.Dr. Fulya AYDIN TEMEL

Turkey
fulya.temel@giresun.edu.tr
Subjects: Environmental Sciences and Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Lecturer Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Subjects: Electrical and Electronic Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Volkan BAŞER

Turkey
volkan.baser@giresun.edu.tr
Subjects: Geological Sciences and Engineering,Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Ahmet ÇELİK

Turkey
ahmet.celik@giresun.edu.tr
Subjects: Physics
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Serdal KAYA

Turkey
kserdal@giresun.edu.tr
Subjects: Chemistry
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Seydahmet ÇAY

Turkey
seydahmet.cay@giresun.edu.tr
Subjects: Water and Treatment of Wastewater,Spectroscopy,Analytical Chemistry
Institution: Giresun University

Mizanpaj Editörleri / Manuscript Editors


Dr. Lecturer Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Subjects: Electrical and Electronic Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU

Turkey
arzu.a.uncumusaoglu@gmail.com
Subjects: Fisheries,Environmental Sciences and Engineering,Engineering
About: Dr. Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU got her bachelor, master, and doctoral degrees from Department of Basic Science, Fisheries Faculty of Ege University, Turkey in 1999, 2002, and 2007, respectively. Her bachelor thesis was thermal pollution in aquatic environments. Her master study was “The Investigation of carbon and burnable substances levels which are found in the southern Aegean Sea Sediments”. In addition, her doctorate study was “Taxonomical and Ecological Features of the Pelagic Amphipod species (Hyperiidae, Amphipoda) Distributed Along the Turkish Coast of the Aegean Sea”. Then, she became as Assistant Professor in Environmental Engineering Department of Giresun University. Her research interests are Hydrobiology, water quality control, water pollution, monitoring, statically analyses, heavy metal pollution, and zooplankton.
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
URL: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

İngilizce Editörleri / English Editors

Öğr. Gör. Öznur GÜLER

Öğr. Gör. Yasin BİÇER

İstatistik Editörleri / Statistical Editors

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU

Doç. Dr. Eren BAŞ

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
Giresun Üniversitesi
yalcin.tepe@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL
Giresun Üniversitesi
birol.ertugral@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengül OKSAL
Giresun Üniversitesi
birsen.oksal@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
Giresun Üniversitesi
temel.ozturk@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz MUTLU
Giresun Üniversitesi
cengiz.mutlu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ
Giresun Üniversitesi
hakan.bektas@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU
Giresun Üniversitesi
elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Saim TOPÇU
Giresun Üniversitesi
saim.topcu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU
Giresun Üniversitesi
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ADATEPE
Giresun Üniversitesi
hakan.adatepe@giresun.edu.tr

Doç. Dr. İmdat İŞCAN
Giresun Üniversitesi
imdat.iscan@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL
Giresun Üniversitesi
mustafakacal@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU
Giresun Üniversitesi
murat.yolcu@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY
Giresun Üniversitesi
serif.ali.degirmencay@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YOLCU
Giresun Üniversitesi
zuhal.yolcu@giresun.edu.tr

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Baki HAZER (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BATI (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin H. ACAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekiye SULUDERE (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun SARAYDIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin KASAP (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Dr. Lecturer Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Subjects: Electrical and Electronic Engineering
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Redaksiyon / Redaction

Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Erkan GÜLER