Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-9703 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-9703 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image

102.388

400.877
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ARMAĞAN ÖZEL SAYISI Last Issue
Volume 20 - Issue - Apr 2019
 1. Matematiksel Modelleme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik İçerik Analizi
  Pages 1 - 22
  Kürşat YENİLMEZ, Şafak YILDIZ
 2. PISA 2003 ve 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Ölçüt Geçerliği: Beklenti Tabloları ve Uyum Analizi
  Pages 23 - 50
  Abdullah Faruk KILIÇ, Başak ERDEM-KARA, Nuri DOĞAN
 3. Supervision Models in Psychological Counseling
  Pages 51 - 63
  Serdar KÖRÜK, Ahmet KARA
 4. Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi
  Pages 65 - 82
  Yavuz DEĞİRMENCİ
 5. Okullardaki Psikolojik İklim ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 83 - 106
  Tayfun EROĞLU, Hamit ÖZEN
 6. Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 107 - 122
  Yasemin ABALI ÖZTÜRK, Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
 7. Preschool Teacher Opinions on Undesirable Behaviors
  Pages 123 - 141
  Seda ATA, Seda KARAYOL
 8. Rafadan Tayfa Çizgi Filminin Milli ve Evrensel Değerler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 143 - 157
  Şener ŞENTÜRK, Ayfer KESKİN
 9. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Dil Gelişimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Pages 159 - 174
  Rahime Filiz KİREMİT
 10. Bilim ve Sanat Merkezlerinin Eğitim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 175 - 202
  Erman KAYIŞDAĞ, Macid Ayhan MELEKOĞLU
 11. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri
  Pages 203 - 215
  Özkan ÇELİK, Alper YORULMAZ, Halil ÇOKÇALIŞKAN
 12. Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarında Argümantasyon Tabanlı Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 217 - 241
  Gamze KARAER, Ersin KARADEMİR, Özden TEZEL
 13. K12 ve Lisans Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramına İlişkin Algıları
  Pages 243 - 258
  Hatice Hicret ÖZKOÇ, Halit KARALAR
 14. Ahlak Eğitiminde Beceri Merkezli Öğrenme
  Pages 259 - 287
  İshak TEKİN
 15. Hayat Bilgisi Dersinde Dijital Bir Değerlendirme
  Pages 289 - 304
  İrfan SÜRAL, Pınar GİRMEN
 16. Türkiye’de Tartışmalı ve Sosyobilimsel Konular Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Eğitim Bilimleri Perspektifinden İncelenmesi
  Pages 305 - 325
  Şefika TATAR, Oktay Cem ADIGÜZEL
 17. Sesli ve Sessiz Okumada Göz Hareketleri: Bir Göz İzleme (Eye Tracking) Çalışması
  Pages 327 - 337
  Muhammet BAŞTUĞ, Kağan KESKİN, İrfan ŞİMŞEK
 18. Konum Tabanlı Bir Coğrafya Oyunu: Yer-Kutu-Keşfet (Instructional Geocaching)
  Pages 339 - 361
  Rukiye ADANALI
 19. Birer Çevresel Vatandaş Olarak İlköğretim Öğrencileri: 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Sorumlu Vatandaş Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 363 - 392
  Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN, Cemil ÖZTÜRK
 20. Üstün Zekâlı Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Hatalarının İncelenmesi
  Pages 393 - 411
  Esra ERTÜRK, Coşkun KÜÇÜKTEPE
 21. 5. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler Ko-nularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
  Pages 413 - 430
  Cumali ÖKSÜZ, Hüseyin BAŞIŞIK
 22. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri
  Pages 431 - 449
  Emel GÜVEY AKTAY
 23. Dezavantajlı Gruptaki Çocuklarla Eğitim Süreci: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
  Pages 451 - 464
  Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
 24. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitimde Çizgi Filmin Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Pages 465 - 492
  Asiye BERBER, Burcu ANILAN, İzel Nur ODABAŞ, Dilan ALKAN
 25. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki
  Pages 493 - 523
  Elif ERDOĞAN, Meltem ACAR GÜVENDİR
 26. Sınıf Öğretmenlerinin ve Anne-Babaların Gözünden Okul Aile İşbirliği
  Pages 525 - 558
  Zeynep KILIÇ
 27. Okul Öncesi Eğitimde Ailelerin Kreş Tercihleri Ve Kreşlerden Beklentileri: Eskişehir Örneği
  Pages 559 - 575
  Fatih ÇEMREK, Özer ÖZAYDIN
 28. 2015, 2017 ve 2018 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programları
  Pages 577 - 600
  Sayım AKTAY, Halise Sibel ÇETİN
 29. Sosyal Etki ve Öz yeterlilik Algısının Dokunmatik Ekranlı Akıllı Cihazları Kabullenişe Etkisi
  Pages 601 - 619
  Kübra KARAKAYA ÖZYER
 30. Bütünleştirilmiş Anlaşma Halkaları ve TGA Yönteminin Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Konusundaki Kavramsal Anlamaya Etkisi
  Pages 621 - 648
  Pınar RUSÇUKLU, Zehra ÖZDİLEK
 31. Resim-İş Öğretmenliği Programı ve Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Pages 649 - 690
  Salih BAYÇU
 32. E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Ders Anlatım Videolarındaki Sözsüz İletişim Becerilerinin Öğrenci Bağlılığına Etkisi
  Pages 667 - 690
  Volkan EMRECİK, Özlem OZAN
 33. Pozitif Algı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 691 - 704
  Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Aslı YILDIZ
 34. The Investigation of the Relation between Service Quality in Higher Education and School Climate in terms of Different Variables
  Pages 705 - 722
  Soner ARIK
 35. Mesleki Eğitimde Ders Çalışma Yaklaşımlarının Belirlenmesi
  Pages 723 - 733
  Mesut ÖZONUR, Halil KAMIŞLI
 36. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Dış Mekan Özellikleri: Eskişehir İli Örneği
  Pages 735 - 767
  Fatma GENEY, Zeynep ÖZSOY, Döndü Neslihan BAY
 37. Matematik Derslerinde Matematik Tarihi Kullanımının Matematik Tutumuna Etkisi
  Pages 769 - 783
  Kani BAŞIBÜYÜK, Yasin SOYLU
 38. A Discourse Analysis of Social Media Voices on Turkey’s FATIH Project
  Pages 785 - 806
  Ayşe AYDIN AKKURT, Hakan YILDIRIM, H. Mustafa DÖNMEZ
 39. Sınıf Öğretmenlerinin Sanal Manipülatiflere İlişkin Görüşleri
  Pages 807 - 828
  Kadriye UZUNDAĞ, Ersen YAZICI
 40. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yapılan Çalışmaların Analizi
  Pages 829 - 849
  Ekrem CENGİZ
 41. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşleminin Eşit Paylaşım ve Kayıp Çarpan Anlamlarına Odaklanan Problemleri Çözme Becerileri
  Pages 851 - 871
  Sümeyra DOĞAN COŞKUN, Emre EV ÇİMEN
 42. Hemşirelerde Danışmanlık Becerileri Ölçeği’ni (HDBÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 873 - 884
  İlknur AYDIN AVCI, Hatice KUMCAĞIZ
 43. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözümünde Benimsedikleri Kavramsal ve İşlemsel Yaklaşımlarının Belirlenmesi: İç Anadolu Örneği
  Pages 885 - 905
  Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ
 44. Problems Faced by Primary School Teachers While Teaching Problem-Solving Skills and Suggestions for Solution
  Pages 907 - 921
  Ayfer ŞAHİN, Sevgi HAYRAN DEMİR
 45. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 923 - 940
  Hasan Güner BERKANT, Dildar ÖZASLAN
 46. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ahlaki Uzaklaşma Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 941 - 956
  Uğur ÖZALP, Ramazan YİRCİ
 47. Yeniliklerin Yayılması Teorisi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Bulut Teknolojisi Kullanımlarını Etkileyen Faktörler
  Pages 957 - 976
  Şule Betül TOSUNTAŞ, Zühal ÇUBUKÇU
 48. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Denklem ve Eşitlik Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bileşeni Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 977 - 1004
  Hülya SERT ÇELİK, Ercan MASAL
 49. Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri: Ebeveynler ve Öğretmenler Farkında mı?
  Pages 1005 - 1031
  Hüseyin SERİN
 50. Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1033 - 1061
  Mehmet Barbaros KILINÇ, Hüseyin ANILAN
 51. İlkokul Öğretim Programlarının Teknoloji Entegrasyonu Bakımından İncelenmesi
  Pages 1063 - 1091
  Mehmet Fatih KAYA
 52. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiğine İlişkin Görüşlerinin Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi
  Pages 1093 - 1107
  Özge MISIRLI, Abdullah KUZU
 53. Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi
  Pages 1109 - 1135
  Galip ÖNER, Mustafa ÖZTÜRK
 54. Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının Teknoloji Entegrasyonu Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 1137 - 1166
  Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Berna TATAROĞLU TAŞDAN
 55. İlkokul Öğretmenlerinin Matematik Dersindeki Ölçme ve Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1167 - 1181
  Veli TOPTAŞ, Büşra Nur BODUR, Büşra USLUOĞLU
 56. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematik İçerik Analizi Çalışması
  Pages 1183 - 1208
  Emine TAYAN, S. Damla GEDİK, Zekiye MORKOYUNLU, Mustafa SÖZBİLİR, A. Cihan KONYALIOĞLU
 57. Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 1209 - 1222
  Nur Leman BALBAĞ, Mustafa Zafer BALBAĞ
 58. İlkokullarda Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Eskişehir İl Merkezindeki İlkokullarda Bir Çalışma)
  Pages 1223 - 1247
  Ebru KONAKÇI GÖVEN, İlknur ŞENTÜRK
 59. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi
  Pages 1249 - 1262
  Sinem SATILMIŞ
 60. Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları
  Pages 1263 - 1278
  Selçuk ŞİMŞEK, Vesile ALKAN
 61. Dönüşüm Geometrisi Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Van Hiele Dönü-şüm Geometrisi Düşünme Düzeylerine Etkisi
  Pages 1279 - 1299
  Özgül DEMİR, Aytaç KURTULUŞ