Art-e Sanat Dergisi
Cover Image
e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |

89.578

324.436

ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ekim, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır.

Yazım kurallarına ve makale şablonuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Art-e Sanat Dergisi

e-ISSN 1308-2698 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image

89.578

324.436

ISSN 1308-2698 // Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ekim, Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart'dır.

Yazım kurallarına ve makale şablonuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine:
1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.
Volume 12 - Issue 23 - Jun 2019
 1. Moda Tasarımı Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Yaklaşımlar
  Pages 1 - 25
  Yüksel Şahin, Sanem Odabaşı
 2. Temel Tasarım Eğitiminde Bauhaus Okulu'nun Mekan Üretimine Etkisi
  Pages 26 - 42
  Esin Hasgül, Emel Birer
 3. Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Arayüz Renk Tasarımı Seçimlerinde Kişiliğin Etkisinin İncelenmesi
  Pages 43 - 64
  Ümit Demir, Eralp Altun
 4. Müzikal Deşifrenin Boyutları ve Etken Faktörleri
  Pages 65 - 87
  Kaan Öztutgan, Fatih Akbulut
 5. Tasarım Nesnesi Olarak Çağdaş Mimarlık Monografileri
  Pages 88 - 109
  Deniz Balık Lökçe
 6. A New Mode of Relationality: Bersani and Dutoit's Caravaggio
  Pages 110 - 125
  Tuğba Ayas Önol
 7. Bozüyük Kasım Paşa Camii Süsleme Programı
  Pages 126 - 141
  Timur Bilir
 8. Jake ve Dinos Chapman’ın Eserlerinde Yeniden Üretim Ve Francisco Goya İlişkisi
  Pages 142 - 156
  Serkan Çalışkan
 9. Koro Eğitimi ve Performansında Soundpainting Yaklaşımı
  Pages 157 - 166
  Sonat Coşkuner
 10. Türkiye’de Mimarlık Alanında Antropometrik Veri Bankası Oluşturmaya Yönelik Bir Bakış Açısı: Caesar Projesi
  Pages 167 - 184
  Serkan Sipahi, Şebnem Ertaş
 11. Türk Halı Sanatının Kompozisyon ve Desenlerinde Miktar Kavramı
  Pages 185 - 193
  Hakan Çiloğlu
 12. Mimarlık Kuramlarında Değişen Estetik Yaklaşımları Yeniden Düşünmek
  Pages 194 - 222
  Tarık Emre Kırhallı, Rifat Gökhan Koçyiğit
 13. Osmanlı Yazma Eserlerı̇nde Murassa (Mücevherlı̇) Kı̇tap Kapları
  Pages 223 - 237
  Ayşe Tanrıver Celasin
 14. Antik Dönemde Oturma Mobilyasının Öyküsü ve Tarihsel Süreçteki Yansımaları
  Pages 238 - 270
  Deniz Demirarslan
 15. Narkissos Mitinin Görsel Sanatlara Yansıması
  Pages 271 - 288
  Metin Uçar