Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Selcuk University | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad

169.619

945.215

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır.  2019 yılından itibaren  Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlananacak olan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Selcuk University | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
Cover Image

169.619

945.215

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır.  2019 yılından itibaren  Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlananacak olan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Issue 44 - Jan 2019
 1. HORASAN TÜRKÇESİNİN BOCNURD AĞZINDA KANITSALLIK (EVIDENTIALITY)
  Pages 1 - 14
  Talip DOĞAN
 2. AZERBAYCANDA DİL-KİMLİK BAĞLANTISININ OLUŞUMU VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ FAKTÖRÜ
  Pages 15 - 41
  Jale GARİBOVA
 3. ÂŞIK TARZI YER İLE GÖK DESTANLARININ İCRÂ BAĞLAMINDA İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 43 - 56
  Erhan ÇAPRAZ
 4. DELİ DUMRUL ANLATISININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAKIMINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
  Pages 57 - 75
  Mehmet Emin BARS
 5. ESKİ TÜRKÇE bögü/bügü ve bokuk/bokug/bukuk/bukug SÖZCÜKLERİNİN KULLANIM VE ANLAMLARI HAKKINDA
  Pages 77 - 91
  Münevver Ebru ZEREN
 6. KUZEY KAFKASYA (STAVROPOL) TÜRKMEN EDEBİYATINDA MAHTUMKULU
  Pages 93 - 113
  Savaş ŞAHİN
 7. MEHMED ŞÂKİR EFENDİ’NİN TERCEMÂNÜ'L-MA'NEVÎ FÎ-TERCEMETİ'L-MESNEVÎ ADLI MANZUM MESNEVÎ TERCÜMESİ
  Pages 115 - 136
  Selman KARADAĞ
 8. ŞAİR-İ AZAM’A MEKTUP’A DÂİR BİR İNCELEME
  Pages 137 - 152
  Ulaş BİNGÖL
 9. ŞİBANÎ-NÂME'NİN BUDAPEŞTE NÜSHASI ÜZERİNE
  Pages 153 - 161
  Arife Ece EVİRGEN
 10. LAKOFF VE JOHNSON’IN METAFOR KURAMI VE ESKİ TÜRKÇE İLE ORTA TÜRKÇEDE BİRLEŞİK FİİLLERDE YÜK METAFORU
  Pages 163 - 181
  Timur AYDIN
 11. 1834 VE 1840/41 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE KARASINIR VE ELMASUN (GÜNEYSINIR)
  Pages 183 - 215
  Hüseyin MUŞMAL, Mehmet ÖZÇELİK
 12. MAĞDUR VE SEMBOL: I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KADINA YÖNELİK PROPAGANDA
  Pages 217 - 243
  Feyza KURNAZ ŞAHİN
 13. SOURCES OF ORIENTALISM: TRACING OTTOMAN EMPIRE IN BRITISH MIND
  Pages 245 - 257
  Banu ÖĞÜNÇ
 14. OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI
  Pages 259 - 267
  Bülent ÇELİK
 15. MERKEZİ OTORİTE KARŞISINDA BİR DAĞLI EŞKIYASI: DELİ KADRİ
  Pages 269 - 287
  Eyyub ŞİMŞEK
 16. TÜRK TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE MANAS DESTANI’NDA MÜZİK TÜRLERİ
  Pages 289 - 302
  Feyzan GÖHER VURAL, Sefer SOLMAZ
 17. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN AFGANİSTAN’I İŞGALİ VE TÜRKLER
  Pages 303 - 320
  Kubilayhan ERMAN
 18. YABANCI RESSAMLARIN (15. YÜZYIL) TABLOLARINDA GÖRÜLEN TÜRK HALILARINDA RENKLER
  Pages 321 - 330
  Ahmet AYTAÇ
 19. GEÇ OSMANLI DÖNEMİ KENTSEL MEKANDA BATILILAŞMAETKİLERİ: KONYA MİLLET BAHÇESİ
  Pages 331 - 350
  Filiz ÇELİK
 20. XIX. YÜZYILDA TIRHALA SANCAĞI’NIN İDARİ TAKSİMATI VE YÖNETİMİ
  Pages 350 - 375
  Ferdi ÇİFTÇİOĞLU