Turkish Geographical Review
Cover Image
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society |

Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Turkish Geographical Review

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society |
Cover Image

165.979

403.881

Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Issue 71 - Dec 2019
 1. Editörden
  Pages 1 - 6
  Hasan Özdemir
 2. 1990-2015 yılları arasında Türkiye’ye yönelik uluslararası turizm hareketlerindeki değişim
  Pages 7 - 13
  Ayşe Okuyucu, Mehmet Somuncu
 3. Türkiye’de havalimanlarının kuruluş yerlerinin sürdürülebilir arazi kullanımı bakımından değerlendirilmesi
  Pages 15 - 25
  Nazan Özür
 4. Kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik yapılan makine-ekipman ve sulama desteklerinin ilçelere göre mekânsal dağılışı ve belirleyicinin analizi
  Pages 27 - 35
  Öznur Akgiş, Erdal Karakaş
 5. Kapadokya Volkanik Provensi’ndeki volkan rölyefinin antropojenik degradasyonu üzerine bir analiz
  Pages 37 - 46
  İbrahim Kopar, Mehmet Ali Çelik, Hüseyin Bayram
 6. Farklı toprak özelliklerine bağlı toprak kabuk oluşumu
  Pages 47 - 52
  Ali İmamoğlu, Selim Eraslan, Adem Coşkun, Fikret Saygın, Orhan Dengiz
 7. Turizm gelişme modellemeleri açısından Antalya şehri
  Pages 53 - 61
  Kaan Kapan, Ayşe Nur Timor
 8. Topoğrafik, meteorolojik ve klimatolojik faktörlerin Afyonkarahisar şehrindeki hava kirliliği üzerine etkileri
  Pages 63 - 68
  Hakkı Yazıcı, Nusret Koca, Evren Ekiz
 9. Kültür coğrafyası ve kültürel miras açısından Doğu Karadeniz’de “Otçu göçü geleneği ve Kadırga otçu şenlikleri”
  Pages 69 - 79
  Mutlu Kaya, Cevdet Yılmaz
 10. Davranışsal coğrafyada bilişsel haritalar: Ege Üniversitesi kampüsü örneği
  Pages 81 - 92
  İlkay Südaş, İrem Öz
 11. İç Anadolu Bölgesi’nin ekstrem sıcaklık özellikleri
  Pages 93 - 99
  Zahide Acar
 12. Kuşadası İlçesi’nde turizmin yaşam döngüsü: Mekânsal ve toplumsal öğeler üzerinden bir değerlendirme
  Pages 101 - 116
  İsmet Güney, Mehmet Somuncu
 13. Türk Coğrafya Kurumu Faaliyetleri (2018)
  Pages 117 - 126
  T. Ahmet Ertek