Konular

• Uzaktan Algılama
• Hidrografya
• Havza Yönetimi
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Fiziki Coğrafya