Konular

• Tarım Politikası
• Bitkisel Biyoteknoloji
• Tarımsal Mekanizasyon
• Sulama Sistemleri
• Toprak Bilimi


Makaleler


A. DELİBORAN, M.K. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H.S. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ATAOL ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, F. ÖZTÜRK GÜNGÖR, A. YILDIRIM, A. NACAR
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri, Toprak Su Dergisi, (2020)
A. DELİBORAN, M. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, A. NACAR
Determination of Nutritional Status of Olive (Olea europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzes, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)