Konular

• Toprak-Su Koruma


Makaleler


T. PEKCAN, E. AYDOĞDU, H. TURAN
Zeytin (Olea europaea) meyvesindeki bitki besin maddelerinin değişimi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2020)
A. DELİBORAN, M.K. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H.S. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ATAOL ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, F. ÖZTÜRK GÜNGÖR, A. YILDIRIM, A. NACAR
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri, Toprak Su Dergisi, (2020)
A. DELİBORAN, M. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, A. NACAR
Determination of Nutritional Status of Olive (Olea europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzes, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
B. ÇOLAK ESETLİLİ, T. PEKCAN, E. AYDOĞDU, S. TURAN, D. ANAÇ
Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Zeytin (Olea europaea L.) Bahçelerinin Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit İçerikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
B. ÇOLAK ESETLİLİ, T. PEKCAN, Ö. ÇOBANOĞLU, E. AYDOĞDU, S. TURAN, D. ANAC
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ağır Metal ve Temel Besin Elementi İçerikleri, Journal of Agricultural Sciences, (2014)