Makaleler


A. DELİBORAN, M. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, A. NACAR
Determination of Nutritional Status of Olive (Olea europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzes, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
A. DELİBORAN, M.K. SAVRAN, Ö. DURSUN, O. ERALP, T. PEKCAN, H.S. TURAN, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, H. ATAOL ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, F. ÖZTÜRK GÜNGÖR, A. YILDIRIM, A. NACAR
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Makro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Toprak ve Bitki İlişkileri, Toprak Su Dergisi, (2020)
A. DELİBORAN, K. SAVRAN, Ö. DURSUN, Ö. ERALP, T. PEKCAN, H. TURAN1, EROL AYDOĞDU1, İDRİS ÇILGIN1, HANDAN ATAOL ÖLMEZ1, ŞULE SAVRAN1, ABDULLAH SUAT NACAR2, E. AYDOĞDU, İ. ÇILGIN, A. ATAOL ÖLMEZ, Ş. SAVRAN, A. NACAR
Muğla İlinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Ağaçlarının Bor ve Mikro Elementler Yönünden Beslenme Durumunun Belirlenmesi, Yaprak ve Toprak İlişkileri, Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, (2019)
A. DELİBORAN, Y. IŞIK, H. ASLAN, A. NACAR, T. TEKGÜL, H. KARA, M. HARMANKAYA, S. GEZGİN
Selenyum uygulamalarının tane mısırda verim parametreleri ile tanenin selenyum, protein ve yağ içeriği üzerine etkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, (2018)