Konular

• İstatistiksel Kalite Kontrol
• Çok kriterli Karar verme
• Kalite Yönetimi
• Optimizasyon