avatar
Aynur Maktal Doç. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yayın 5 Hakemlik 1 CrossRef Atıf 3
5 Yayın
1 Hakemlik
3 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Hat Tezhip Sanat Tarihi geleneksel Sanatlar türk sanatları

Biyografi

1987'de mezun olduğu MÜ.GSFakültesi GTESB. (Tezhip /Hat )ASD’da yüksek lisansa başladı. 1990' da hem DEU.GSF GTES Bölümü’ne “Araştırma Görevlisi “ olarak atandı. 1995'de DEU.SB Enstitüsü’nde, Sanatta Yeterlik” programını tamamladı. Profesör Muhittin Serin 'den rik'a nesih, ta'lik ve merhum Prof. Dr. Ali Alparslan'dan dîvânî, celî dîvânî hatlarını meşketti. Hat ve tezhip ile ilgili konularda pek çok ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlara hem bildiri ile hem de karma sergilere katıldı. Dokuz kişisel sergi açtı. Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde makaleleri 2008 ‘de “DEU.İ.F. Hüsn-i Hat Koleksiyonu” isimli ortak bir kitabı yayımlandı.2011’de katıldığı 1. Uluslar arası İzmir Sanat Bienali’nde “Jüri ödülü” aldı.2008-2018 Yılları arasında DEU. GSF. GTES Bölümünde “Tezhip ASD Başkanlığı”nı yürüttü.2015 de i EÜ.Sanat D.K.Üyesi , 2018’de Doçent, 2019 ‘da DEÜMAM müdürü oldu. DEU. GSF.GTES Bölümü’nde “Hat S. ASD Başk.” görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
Doç. Aynur Maktal(Erbaş)
DEÜ.GSF.GTSB.Hat Sanatı ASD / DEÜMAM Müdürü
Hat / Calligraphy - Tezhip /İllumination

Kurum

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

TÜRK TEZYÎNATINDAKİ YARI ÜSLUPLAŞTIRMA ANLAYIŞININ “PORTAKAL ÇİÇEĞİ” ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Yayın Bilgisi: 2019 , Mecmua
DOI: 10.32579/mecmua.536731
ATIF 2 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 9754

2

2

9754

0

1

2284

0

1

651

Yayınlar

0

243

1

2284

TÜRK TEZYÎNATINDAKİ YARI ÜSLUPLAŞTIRMA ANLAYIŞININ “PORTAKAL ÇİÇEĞİ” ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Yayın Bilgisi: 2019 , Mecmua
DOI: 10.32579/mecmua.536731
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 9754

2

9754

0

1766

Yayınlar

TÜRK TEZYÎNATINDAKİ YARI ÜSLUPLAŞTIRMA ANLAYIŞININ “PORTAKAL ÇİÇEĞİ” ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Yayın Bilgisi: 2019 , Mecmua
DOI: 10.32579/mecmua.536731
ATIF 2 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 9754

2

2

9754

1

0

1766

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.