Bülent Balkan profil resmi
Bülent Balkan Doç. Dr. Bir kuruma bağlı değildir
Yayın 1 Hakemlik 1
1 Yayın
1 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Yapay Zeka (Diğer) Para-Bankacılık Hukuk ve İktisat Etik Uygulamalı Etik Hukuk ve Yasal Çalışmalar Bankacılık, Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku Bankacılık ve Sigortacılık Banka Yönetimi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Bankacılıkta Risk Yönetimi Finansal Kurumlar Ticari Bankacılık Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer) Çevre ve İklim Finansmanı Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Risk Yönetimi İslam Finansı Mikrofinans Adli Muhasebe İç Denetim İç Kontrol Kurumsal Yönetişim

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Bülent BALKAN
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Hazırlık bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Mart 2024 te Doçentlik unvanını almıştır.
1987 yılında İktisat Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak başladığı iş yaşamına Genel Müdürlük Krediler Yöneticiliği ve şubelerde yöneticilik görevleri ile devam etti. 1997’de denetim ve operasyon sorumluğunu üstlendiği Mepaş Medya Pazarlama AŞ’nde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1998-2002 tarihleri arasında Tekstil Bank’ta yönetim kuruluna bağlı olarak Teftiş Kurulunu yönetti. 2016 2019 arasında Kuyaş Gayrimenkul Aş de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2020 yılında İstanbul Altın rafinerisi Aş de önce İç denetim koordinatörü ve daha sonra Mevzuat ve Uyum koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.
İç denetim, Bankacılık, Hukuk, Suiistimallerin engellenmesi ve Etik konularında eğitimler verip, danışmanlık yapmıştır. Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bankacılık ve Finans bölümünde lisans ve Yüksek lisans dersleri vermiştir.
‘’Bankacılık Etiği’’ ve ‘’Türk Bankacılığında Kurumsal Yönetimin Krizlerin Çözümüne Etkileri’’ adlı iki kitabı Kamu Etik kurulu icin hazırladığı ‘’Etik Kültürün Kurumlarda Geliştirilmesinde İş Etiği ve Kamu Etiği İlişkisi’’adlı teknik raporu yayınlanmıştır. Kamu Etik kurulu için Yerel Yönetimler için Etik rehberini yazan uzmanlar içinde yer almıştır. İkisi uluslar arası olmak üzere dört kitapta kitap içi bölüm yazmıştır, bunun yanında bankacılık, hukuk, etik, iç denetim, suistimal konularında bir çok makalesi bulunmaktadır.
Av. Dr. Bülent BALKAN, ICI’nın CICP (Certified Internal Control Professional) sertifikasına sahiptir. (CICP sertifikasyonu ile sertifika sahipleri iç kontrol ve kurumsal yönetişim alanlarında üst düzey bir uzmanlık ve beceriye sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar )ve Kurum içi Etik Yönetmeni sertifikasına (Ethics Resource Center-ABD işbirliği ile TEDMER) sahiptir. Ayrıca Kurum içi Etik Yönetmeni Eğiticiliği programını da tamamlamıştır. Düzenlediği Kurum içi Etik Yönetmeni sertifika programları ile iş dünyasına etik konusunda katkı sağlamaktadır. Ayrıca kamu kuruluşlarına yönelik etik programlar da gerçekleştirmiştir. Ek olarak üniversiteler ve meslek odalarında etik konusunda konuşmalar gerçekleştirmektedir.
Bülent Balkan Avukat ve Marka Patent vekili unvanlarına da sahiptir.
İstanbul Barosu Baro meclisi üyeliği ile vergi ve idare hukuku merkezleri ve Bankacılık ve finans komisyonu üyeliklerinde bulunmuş , Tedmer Türkiye Etik Değerler Merkezi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Kurulu üyeliği, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği , ACFE Türkiye USİUD ( Uluslar arası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği ,EMCC Türkiye Etik Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen, , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TEMAR Vakfı Mütevellisidir.
0532 667 5756 bulentbalkan@bkare.com.tr www.bkare.com.tr

Kurum

Bir kuruma bağlı değildir

Yayınlar

İTİBAR RİSKİ VE ETİK
Yayın Bilgisi: 2018 , Denetişim
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3131

0

3131

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler
Editörlük
Maliye ve Finans Yazıları
Maliye ve Finans Yazıları
Teknik Editör , Editör , Alan Editörü , Mizanpaj Editörü , Yazım Editörü , Yayın Editörü , Dil Editörü
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.