Konular

• Farmakoloji
• Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
• Moleküler Biyoloji