Konular

• Tarım Ekonomisi
• Kamu Ekonomisi
• Büyüme
• Mikro İktisat
• Zaman Serisi Analizi
• Uygulamalı Mikro Ekonometri
• Uygulamalı Makro Ekonometri
• Panel Veri Ekonometrisi
• Ekonometri