Cilt: 23 - Sayı: 2, 01.02.2013

Yıl: 2013

Makaleler

1. Erzurum İlinde 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Oral Sağlık Durumunun Gözden Geçirilmesi

Araştırma Makalesi

2. DEMİR SÜLFAT İLE KONTAMİNE SÜT DİŞİ DENTİNİNDE FARKLI YÜZEY UYGULAMALARININ KOMPOMERİN MİKRO-GERİLİMİNE ETKİSİ

3. In-Vitro Antibacterial Efficiency Of Irrigation Regimens Against Biofilm Of Enterococcus Faecalis

6. Güta Perka Konların Kimyasal Dezenfeksiyonunun Apikal Sızıntı Üzerindeki Etkisi

9. Kök Kanal Tedavisi Yapılmış Molar Dişlerde İrrigasyon Solüsyonlarının Kırılma Dirençleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

11. Farklı Protez Laboratuvarlarında Hazırlanan İskelet Protezlerin Bileşimlerinin XRF Spektroskopisi İle Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

12. 2011 Van Depremi Sonrası Geçici Olarak Başka İllere Taşınan Hastalarımızın Ortodontik Tedavi Gidişatlarının Değerlendirilmesi

14. Bir Komplike Kron-Kök Kırığının Koruyucu Restorasyonu: Vaka Raporu

15. Posterior Alveoler Krette Dişeti Yerleşimli Skuamoz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu

16. Extranodal Malt Lymphoma Presenting With İsolated Hard Palate Involvement: A Diagnostic Challenge

18. Adli Diş Hekimliğinde Radyolojinin Kullanımı

20. Periapikal Lezyonlu Genç Daimi Dişlerde Pulpa Dentin Kompleksinin Yenilenmesi:

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Tıklayınız.