Telif Hakkı

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, açık erişimli bir yayındır ve derginin yayın modeli, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) beyanına dayanmaktadır. Derginin arşivine çevrimiçi ücretsiz olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/archive adresinden ulaşılabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’nin içeriği Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) International License ile lisanslanmıştır.
Dergiye başvururken, "Telif Hakkı Devir Formu" yazarlar tarafından imzalanır. Sorumlu yazar tarafından makale ile birlikte sisteme yüklenir. Bu formu imzalayarak, yazarlar çalışmalarının telif hakkını elinde tutar ve yayıncıya münhasır olmayan eseri yayınlama hakkı verir. Yazarlar, makalenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, üçüncü şahısların materyali paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı altında lisanslanacağını kabul ederler.

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.