Yayın Ücreti

Dergi makale değerlendirme ve yayınlama ücreti almamaktadır. İlerleyen dönemlerde oluşabilecek herhangi bir ücretlendirme yazarlara daha önceden bildirilecektir.