Yazım Kuralları

Dergimize gönderilecek yazıların aaıdaki ekil özelliklerini taıması yayın birlii açısından zorunludur.

Metin boyutu 16*24, Times New Roman 11 pnt ve 1,15 satır aralıklı verilmelidir. Paragraflar, paragraf başı verilmeden balatılmalıdır. Paragraflar, satır aralıı seçeneklerinden satır öncesi ve satır sonrası 6 nk boluk bırakılarak verilmelidir. Tablo ve resim adı 11 pnt verilmeli, Tablo ifadesi düz karakterle; tablo açıklaması ise italik karakterle sola dayalı olarak verilmelidir. Görsel ifadeleri (resim, ekil, fotoraf, grafik v.b.) ise italik karakterle ortalı olarak gösterilmelidir. Tablo ifadeleri tablonun üstünde, görsel ifadeleri ise görsel altında belirtilmelidir. Tablo ve görsel açıklamalarında ilk kelime baharfi büyük dier kelimelerin tamamı (Özel isimler hariç) küçük harfle balatılmalıdır. Tablo içerii 8 pnt olarak belirlenmelidir. Tablolarda sütun çizgileri kaldırılmalı sadece satır çizgileri gösterilmelidir. Ayrıca tablolarda satır aralıı 1pnt’ya düürülmeli ve satır öncesi ve sonrası boluklar 0 nk olmalıdır.

lk sayfada Türkçe makale isminin tamamı büyük harflerle, ingilizce makale isminin ilk harfi büyük dierleri küçük karakterle verilmelidir. ngilizce balık öncesi 1 satır boluk bırakılmalıdır. makale ismi (eer baka bir çalımadan (tez, bildiri v.b.) üretilmise) ve yazar adı soyadı dipnot olarak (Ünvan, Kurum ve mail adresi) 9 pnt karakterle verilmelidir. Öz ve Abstract 11 pnt, italik ve tek satır aralıı ile oluturulmalıdır. Öz bölümünde aratırmanın amacı, uygulanan yöntem ve elde edilen sonuçlarla ilgili öz bilgilere yer verilmelidir.

Makaleler 1. Bölüm Giribölümü, 2. Bölüm Yöntem bölümü, 3. Bölüm Bulgular ve yorum bölümü ve 4. Bölüm Sonuç, tartışma ve öneriler bölümü olarak düünülmeli; Ana bölüm balıkları (1, 2, 3 gibi), 1. derece alt balıklar (1.1, 1.2 gibi) ve 2. derece ve üstü alt balıklar (1.1.1, 1.1.2, 1.1.1.1 gibi) kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola dayalı olarak verilmelidir.

Metin içerisindeki alıntılarda dipnot kullanılmamalı, alıntıların tamamında (dolaylı ya da dolaysız) Yazar soyadı, Yayın yılı, s. Sayfa no kuralına uyulmalıdır. Örnein (Sönmez, 1998, s. 76). Dorudan ya da dolaysız alıntılarda, yapılan alıntı 40 kelimeyi geçmiyorsa tırnak içerisinde gösterilmeli; 40 kelimeyi geçiyorsa sıkıtırılmıparagraf olarak (paragraf 1 satır aralıklı ve paragrafın tamamı soldan 1 tab (1,25) içeriden verilerek) ve tırnak iareti koyulmadan gösterilmelidir.

Kaynakça ve varsa görsellerin kaynakçası (görsel kaynakçası baı ile) açık ekilde belirtilmeli; metin içerisinde yapılan alıntılar ile kaynakça birebir örtümelidir. Kaynakçada, gösterilen kaynak bir satırı geçiyorsa, iki ve daha sonraki satırlar 1cm içeriden verilmelidir. Kaynak gösteriminde ve dier tüm kurallarda APA 6 formatına uygun olarak yayınlar hazırlanmalıdır. APA 6 yazım kuralları ile ilgili olarak, (https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf) adresindeki belge referans olarak alınabilir.

Gönderilen makaleler editörlerimizce incelendikten sonra, Yazım kurallarına uygun bulunmadıı takdirde hakemlere yönlendirilmeden reddedilecektir.