Cilt: 15 Sayı: 1, 15.04.2022

Yıl: 2022

Research Article

AMAÇ

"Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma/Biological Diversity and Conservation" dergisinin amacı, etik kurallara uygun olarak hazırlanan, biyolojik çeşitliliği tüm yönleriyle inceleyen, deneysel çalışmalar, orijinal makaleler ve vaka raporlarını yayınlamaktır. Dergide biyolojik çeşitlilik, koruma, biyoteknoloji, çevre düzenleme, tehlike altındaki türler, tehlike altındaki habitatlar, sistematik, vejetasyon, ekoloji, biyocoğrafya, sağlık, genetik, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmaları konu alan orijinal makaleler yayınlanır.HEDEFLER VE KAPSAM

Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma (BioDiCon) dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası, bilimsel, çevrimiçi ve basılı bir dergidir. Bu dergi biyolojik çeşitlilik ve koruma üzerine yayın yapan hakemli uluslararası bir dergidir.

“Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma” dergisinde biyolojik çeşitliliğin tüm yönleriyle ilgili deneysel çalışmalar, orijinal makaleler, mevcut konular hakkında inceleme, vaka raporları, editör yorumları ve etik kurallara uygun olarak hazırlanan editöre mektuplar yayınlamaktadır. Bu dergi biyolojik çeşitlilik, biyoteknoloji, botanik, çevre bilimleri, organizmalar, ekoloji, etnobotanik, farmakoloji, genetik, gıda, koruma, mikroorganizmalar, ormancılık, tarım, tehlike altındaki habitatlar, tehlike altındaki türler, tıbbi bitkiler, tıp, zooloji üzerine yapılmış araştırmaları kabul eder. Açıklayıcı araştırma soruları sunan betimsel veya deneysel çalışmalar kabul edilir. Yayınlanma yeri Türkiye’dir. ‘Biological Diversity and Conservation’ “Biyoloji ve Tıp Dergileri” ile birlikte Medical Reads (RRS) programı dergi listesine eklenmiştir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Derginin yayın ve yayın süreçleri, Bilim Kurulu Editörleri Konseyi (CSE), Etik Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO). Dergi, bilimsel yayıncılıkta açıklık ve en iyi uygulama ilkelerine uygun yayın yapar.

Dergiyi okuma ve makale yayınlama ücretsizdir. Tüm makale, www.biodicon.com adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Dergi kuralları, bilgileri ve gerekli formlar derginin web sayfasında (http:// www.biodicon.com) bulunabilir.

Dergide yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz yazarın görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, yayınlanan makaleler ile ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergi 2008 yılında yayına başlamıştır. Bu dergi yılda üç sayı yayınlanır. Yayınlanma yeri Eskişehir/Türkiye’dir. Bu dergi “Türkiye Atıf Dizini”nde kayıtlıdır.

Dergiyi tarayan veri tabanları
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma şu anda EBSCO, Genamics JournalSeek Veri Tabanı, InfoBaseIndex, Türkiye Atıf Dizini, Scopus, Clarivate Analytics Thomson Reuters, Zoological Record indekslenmektedir.

Kütüphaneler
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University ;City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; KYBELE Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University.

Abonelikler
“Biological Diversity and Conservation” asitsiz kağıda basılmıştır. Dergiye abonelik başvuruları Editör Ofisine yapılmalıdır. Yayınlanan makalelerin özetleri ve tam metinlerine ücretsiz olarak www.biodicon.com adresinden ulaşılabilir.
Makale yazım kuralları ve dergi ile ilgili diğer ayrıntılar için ” http:// www.biodicon.com“ adresini ziyaret ediniz.

Sahibi ve Yayıncı
Prof. Dr. Ersin YÜCEL

Baş Editör
Prof. Dr. Ersin YÜCEL
Adres: İki Eylül PTT Merkez, P.K. 86; 26000 Eskişehir / Turkey
Phone: +90364189988
E-mail: biodicon@gmail.com

YAZARLAR İÇİN BİLGİLENDİRME


Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi online ve basılı formda yayınlanan, bağımsız ve tarafsızlık ilkelerine göre hareket eden uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma üzerine yayın yapan hakemli bir dergi olup eserlerin değerlendirilmesi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem sistemi kullanılmaktadır.
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi etik kurallara uygun olarak hazırlanmış biyolojik çeşitliliğin tüm alanları ile ilgili deneysel çalışmaları, güncel konular üzerindeki derlemeleri, vaka raporlarını, editör yorumlarını ve editör mektuplarını yayınlamaktadır. Araştırma sorularını açık bir şekilde sunan betimsel veya deneysel çalışmalar dergimiz tarafından kabul edilmektedir. Dergi basım dili İngilizce ve Türkçedir.
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisine gönderilen yazılar çift kör hakem-değerlendirme sürecinden geçecektir. Her bir başvuru alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için hakemler farklı yükseköğretim kurumlarından harici olarak seçilecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve bağımsız bir editör davet edecektir.
Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ve bazı vaka raporlarındaki araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası anlaşmalara uygun olarak onaylanması gereklidir. Eğer gerekirse, etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan talep edilecektir.
İnsanlar ile ilgili deneysel araştırmaları içeren çalışmalarda hasta ve gönüllülerin gerçekleştirilen çalışmanın prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirildiklerine ve onaylarının alındığını gösteren bir beyan metni çalışmalara eklenmelidir. Ayrıca hasta onayı hakkındaki bilgilendirmeye, etik komitesinin ismine ve etik komite onay numarasına çalışmanın Materyal ve Metot kısmında değinilmelidir. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda hayvanların acı ve ağrıdan korunmasına yönelik alınan önlemler açık bir şekilde belirtilmelidir. 

Yazarlık Katkı Formu

Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, yazarların haklarını korumak ve hayalet/fahri yazarlık gibi durumları önlemek amacı ile makale başvuru sürecinin başlangıç aşamasında sorumlu yazardan Yazarlık Katkı Formu’nun (www. biodicon.com adresinden indirilebilir) imzalı bir nüshasını taranmış olarak istemektedir.

İntihal Taraması Politikaları
Tüm başvurular, intihal ve etik dışı durumların tespiti için benzerlik tespit yazılımı iThenticate programı tarafından kontrol edilir. Başvuru yapılan eserde intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği/imalatı gibi durumların iddia edildiği veya şüphelenildiği hallerde yayın Kurulu, COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.
Yayın kurulu “hediye yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa başvuru inceleme aşamasına geçirilmeden reddedilecektir. Makale başvurusunun bir parçası olarak, sorumlu yazar, makale başvuru ve değerlendirilme aşamalarında tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair kısa bir beyan metnini editöre göndermelidir.

Potansiyel Çıkar Çatışması Formu (ICMJE)
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine katılan bireyler arasında potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mevcut veya potansiyel durumları açıklamalarını ister. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Potansiyel bir çıkar çatışmasını ifşa etmek için, Potansiyel Çıkar Çatışması İfşa Formu (ICMJE) katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergi yayın kuruluna iletilmelidir.

Başvuru Ve Şikayet
Derginin Yayın Kurulu, tüm başvuru ve şikayet konularını COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar başvuru ve şikayetler ile ilgili olarak doğrudan editör ofisi ile temasa geçmelidirler.

Telif Hakkı
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisine bir makale gönderirken, yazarlar makalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul eder. Basılması reddedilirse, yazının telif hakkı yazarlara geri verilir. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, her makale başvurusunun Telif Hakkı Devri Formu ile birlikte gerçekleştirilmesini istemektedir (www.biodicon.com adresinden indirilebilir).
Daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin alması gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisinde yayınlanan yazılarda yer alan ifadeler veya görüşler yazarın/yazarların görüşlerini yansıtır; editörler, editörler kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içeriğe ilişkin tüm sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALENİN HAZIRLANMASI
Yazarların, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzlarına, tanı doğruluğu çalışmaları için STARD kılavuzlarına, sistematik incelemeler ve meta-analiz için PRISMA kılavuzlarına, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına ve randomize olmayan kamu davranışları için TREND yönergelerine, rastgele araştırma çalışmaları için CONSORT kurallarına uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir. Tıp makaleleri, ICMJE Tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmalıdır (http://www.icmje.org/icmje-recommendations).
Makaleler yalnızca derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir, ayrıntılar http://www.biodicon.com adresinde bulunabilir. Derginin kurallarına uymayan yazılar, düzeltme talepleri ile yazara iade edilir.

Ücretlendirme

Makale yayınlamak için herhangi bir ücret alınmaz.

Yazarlar başvuru için aşağıda belirtilen adımları izlemelidir      
a) Telif Hakkı Devir Formu,
b) Yazar Katkıları Formu,
c) ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bilgilendirme Formu, ilk başvuru sırasında (tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır). Bu formlar http://www.biodicon.com adresinden indirilebilir.
d) Benzerlik Formu (İThenticate: Plagiarism Detection Software programına göre makalenin benzerlik indeksi tüm kaynakça ve %1’den küçük eşleşmeler kaldırıldıktan sonra %20 ‘yi geçmemelidir.).
e) Örnek makaleye bakınız.

Makalenin Hazırlanması (Tüm makale türleri için genel kurallar)
Başlık sayfası: Makalenin ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve adresleri, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Makale başlığı, özet ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Yazışmaların yapılacağı yazar dipnot ile belirtilmeli ve kendisinin açık posta adresi ve elektronik posta adresi verilmelidir.

Tüm gönderiler için ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:
 Makalenin tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (başlık)
 Yazar (lar) ın adı, adresi ve unvanları,
 Eğer varsa Destekleyen kurumlar hakkında bilgi verilmesi,
 İsim, adres, telefon, faks numaraları ve ilgili yazarın e-posta adresini,
 Yazının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür (varsa).

Özet: Orijinal Makalelerin özeti, alt başlıklar (Amaç, Yöntemler, Sonuçlar ve Tartışma) ile yapılandırılmalıdır. Özet 350 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır. Önce makalenin İngilizce adı, sonra İngilizce özet yazılmalı. Daha sonra makalenin Türkçe adı yazılmalı ve Türkçe özet yazılmalı. Şayet makale İngilizce yazılmış ve Türkiye dışından gönderilmiş ise Türkçe özet zorunlu değildir. Kelime sayısı özellikleri için lütfen aşağıdaki Tablo 1'i kontrol ediniz.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler 3-5 kelimeyi geçmemelidir. İtalik kelimeler ve özel isimler hariç anahtar kelimeler küçük harfle başlamalıdır.

Sayfa yapısı
Makale A-4 boyutundaki kağıda bilgisayar 1 aralıklı olarak yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2 cm olmalıdır. Sayfaların üst sağ köşesine sayfa numarası konmalıdır. Font büyüklüğü 10 punto olmalıdır. Makale yalnızca Microsoft Word biçiminde gönderilmelidir.
Başlıkları Numaralandırma

1. Giriş

1.1. Gggggg ggggggg ggggggg

1.1.1. Gggggg gggggg gggggg
1.1.2. Gggggg ggggg ggggg

1.2. Ggggg ggggg

2. Materyal ve yöntem


3. Bulgular

4. Sonuçlar ve tartışma

Teşekkür

Kaynaklar

[1]  Yazarsoyadı, A.,

MAKALE TÜRLERİ

Orijinal Araştırma
Makalenin ilk sayfasında yazının başlığı, yazarların adları ve adresleri, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Yazı başlığı, özet ve anahtar kelimeler, hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale İngilizce olarak yazılır ve Türkiye dışından gönderilirse, Türkçe başlık, özet ve anahtar kilimeler gerekli değildir. Yazışmaların yapılacağı yazar dipnot ile belirtilmeli ve kendisinin açık posta adresi ve elektronik posta adresi verilmelidir.

Başlık: İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır.
Özet: Alt başlıklar içermemeli ve 350 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bu bölüm, en az üç, en fazla altı madde içermeli ve özetin hemen altında sunulmalıdır.
Ana Metin: Orijinal Makaleler: Metin giriş bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölümler, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları numaralarıyla birlikte sola dayalı olarak küçük harflerle (1. Giriş, 2. Materyal ve yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuçlar ve tartışma şeklinde) ve koyu renkli yazılmalıdır. Alt bölümler, her bölüm içinde bölüm numarası da kullanılarak "1.1", "1.2" şeklinde numaralandırılmalı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Son bölümde Teşekkür (varsa), Kaynakça ve Ekler (varsa) yer almalıdır. Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar, ilk kullanımda hem özet hem de ana metinde tanımlanmalıdır. Sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakınız. Giriş, diğer alt başlıklar ve Sonuç bölümlerini içermeli ve referanslar hariç 5000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
Kaynaklar: Kaynak listesi ana metnin hemen altına yerleştirilmeli ve kaynak sayısı 35'yi geçmemelidir.
Tablolar, Şekiller ve Görüntüler: Metin içinde görünmeleri sağlanmalıdır. Görseller orijinal olmalı veya telif hakkı sahibinden alınan yazılı izin Baş Editör Ofisine gönderilmelidir.

Derleme
Uluslararası literatürde çok sayıda yayın ve alıntı ile yansıtılan, belirli bir alanda geniş bir bilgiye sahip yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler kabul edilir.
Başlık: İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır.
Özet: Alt başlıklar içermemeli ve 350 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bu bölüm, en az üç, en çok beş kelime olmalı ve özetin hemen altında sunulmalıdır.
Ana Metin: Giriş, diğer alt başlıklar ve Sonuç bölümlerini içermeli ve referanslar hariç 5000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
Kaynaklar: Referanslar ana metnin altına yerleştirilmeli ve kaynak sayısı 55yi geçmemelidir.
Tablolar, Şekiller ve Görüntüler: Metin içinde görünmeleri sağlanmalıdır. Görseller orijinal olmalı veya telif hakkı sahibinden alınan yazılı izin Baş Editör Ofisine gönderilmelidir. Sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Araştırma notu, Vaka Raporları, Vaka Serisi ve Literatür değerlendirmeleri
Eser metni Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir. Lütfen Araştırma notu ile ilgili sınırlamalar için Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektuplar
Daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözlenmeyen yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Editöre mektup Özet, Anahtar Kelimeler ve Tablolar, Şekiller, Resimler ve diğer ortamları içermemelidir. Metin yapılandırılmamış olmalı. Yorum yapılan makale bu editöre mektup yazısı içinde uygun şekilde belirtilmelidir (Tablo 1).

Tablo 1. Başvuru tipleri için sınırlamalar

Eser Tipi
Kelime Sınırı
Özet Kelime Sınırı
Kaynak Sınırı
Tablo Sınırı
Şekil Sınırı
Orijinal Araştırma
5000350357Maksimum 20 şekil
Derleme
5000350557Maksimum 20 şekil
Araştırma Notu, Vaka Raporu
100025015Tablo yokMaksimum 15 şekil
Vaka Serisi
150025020Maksimum 15 şekil
Maksimum 15 şekil
Literatür Değerlendirmesi
350025035Maksimum 15 şekil
Maksimum 15şekil
Editöre Mektuplar
500Özet yok7Tablo yok
Şekil yok


Tablolar
Tablolar metinde sunulan ana belgeye dahil edilmeli ve ana metin içinde atıfta bulunuldukları sırayla numaralandırılmalıdır. Metin içinde görünüm sağlanmalıdır. Tabloların üzerine açıklayıcı bir başlık yerleştirilmelidir. Başlık ilk harfi büyük olacak şekilde ve 10 punto yazılmalı. Tablolarda kullanılan kısaltmalar, dipnotlarla tabloların altında tanımlanmalıdır. Kelime işlem yazılımının “TABLO EKLE” komutunu kullanarak tablolar oluşturulmalıdır.

Şekiller, Grafikler ve Fotoğraflar
Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, başvuru sistemi aracılığıyla (JPEG formatında) sunulmalıdır. Resimlerdeki herhangi bir kişiyi veya kurumu gösterebilecek herhangi bir bilgi varsa bu karartılmalıdır. Sunulan Şekiller, Grafikler ve Fotoğrafların asgari çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Tüm resimler çözünürlük bakımından net ve büyük olmalıdır. Şekiller, grafikler ve fotoğraflar makale metni içerisinde ilgili yere yerleştirilmelidir. Tüm çizimler, grafikler, fotoğraflar, vb. şekil olarak değerlendirilmeli ve ardışık olarak numaralanmalıdır (Şekil 1. gibi).

Kaynaklar
Yayınlara atıfta bulunulurken, en yeni ve en güncel yayınlara tercih edilmelidir. Makale en az 10 yayınlanmış referans içermelidir. Kaynakların en az yarısı (% 50) son 10 yıl içerisinde yayınlanmış olmalıdır. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel iletişim referans listesinde gösterilmez, ancak metin içinde belirtilebilir. Dergi başlıkları Index Medicus / MEDLINE / PubMed'deki dergi kısaltmaları uyarınca kısaltılmalıdır. 6 veya daha az yazar olduğunda, tüm yazarlar listelenmelidir. Eğer 7 veya daha fazla yazar varsa, ilk 6 yazarın arkasına boşluk … bıraktıktan sonra en son yazar yazılmalıdır. Yazının ana metninde parantez içindeki sayılarla [3] gibi atıfta bulunulmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur. Kaynak gösterimi APA 6th göre yapılmalıdır. Ayrıntılar için Lütfen bakınız https://www.apastyle.org; https://libguides.library.curtin.edu.au/referencing/apa

Kaynak gösterimi

Yazar belli değilse
[1] Regional perspectives on aid for trade. (2014). Paris, FR: Organisation for Economic Cooperation and
Development.

DOI olan makale
[1] Sengün, Y. (2012). The wild plants consumed as a food in Afyonkarahisar. Biological Diversity and Conservation, 5(2), 95-105. https://doi:10.1242/jeb.103937
[2] Yücel, E., & Ezer, T. (2018). The bryophyte flora of Eskisehir Province (Turkey). Arctoa 27, 164–171. https://doi: 10.15298/arctoa.27.16
[3] Author, A. (year). Title of article: Title of Journal, volume(issue), page range. Doi:xx xxxxxxxxxx.

DOI olmayan makale
[1] Eroğlu, G., Kaşik, G., & Öztürk, C. (2015). Three new myxomycete records from Turkey. Biological Diversity and Conservation, 8(1), 16-18.

[2] Brown, L. F., Yeo, K., Berse, B., Yeo, T. K., Senger, D. R., Dvorak, H. F., & Van De Water, L. (1992). Expression of vascular permeability factor. The Journal of Experimental Medicine, 176(5), 1375-1379.

Özel sayıda basılan makale
[1] Lock, M. (2015). Eclipse of the gene and the return of divination. Current Anthropology, 46(Suppl. 5), S47-S70. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/10.1086/432452

Kitap
[1] Fleer, M. (2015). Science for children. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[2] Berkes, F. & Kışlalıoğlu, M. (1990). Ekoloji ve çevre bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.

[3] Langlais, B., Reckhow, D. A., & Brink, D. R. (1991). Ozone in water treatment. London: UK: CRC Press.

[4] Brown, M., Shields, J., Kaine, S., Dolle-Samuel, C., North-Samardzic, A., McLean, P., … O’Leary, P. (2016). Managing employee performance and reward: Concepts, practices, strategies (2nd ed.). Port Melbourne, VIC: Cambridge University Press.

e-Kitap
[1] Bull, M. (2015). Punishment and sentencing: Risk, rehabilitation and restitution. Retrieved from http://CURTIN.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=1985996

Kitap içinde bölüm
[1] Petermann, E. (2015). Monster mash-ups: Features of the horror musical. In L. Piatti-Farnell & D. L. Brien (Eds.), New directions in 21st century gothic: The gothic compass (4th ed., pp. 71-83). New York, NY: Taylor and Francis.

Kongre kitabı
[1] Novak, D., & Verber, D. (2015, July 21). Assessment of the influence caused by random events within real- time strategy game engine on a game bot gameplay. Paper presented at the 8th Annual International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology, Singapore. https://doi.org/10.5176/2251-1679_CGAT15.27

ETİK İLKELER

Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapan uluslararası, bilimsel, çevrimiçi ve basılı yayın yapan bir dergidir. Biological Diversity and Conservation dergisi, etik ilke ve kurallara bağlı olarak yılda üç sayı yayımlanır. Dergide biyolojik çeşitlilik ve koruma konularına ait orijinal ve deneysel, çalışmalar ile evrensel bilime katkı sağlayan az sayıda derleme yayımlanır. Biological Diversity and Conservation dergisinin editörlük ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE) doğrultusunda, Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) yönergeleri, World Association of Medical Editors (WAME) ve National Information Standards Organization (NISO) göre şekillendirilmektedir. Dergi Açıklık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama ile uyumludur.

Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

 Yazar(lar) Biological Diversity and Conservation dergisine gönderdikleri bir çalışmayı eşzamanlı olarak yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmediğini belirtilmelidir.
 Yazar(lar) makalede yararlandıkları kaynakları doğru ve dergi yazım kurallarına göre (APA kaynak gösterme sistemine göre) yazmalıdır.
 Yazar(lar) “Telif Hakkı Devir Formu/The Copyright Agreement Form”nu eksiksiz olarak doldurulmalı ve tüm yazarlarca imzalanmalıdır.
 Tüm yazarlar makale ile ilgili ”Çıkar Çatışması Formu (ICMJE Form)/ Conflict of Interest Form. (ICMJE Form)” formunu doldurarak imzalanmalıdır.
 Çalışma etik kurul izinleri gerektiriyorsa yazar(lar) makalede ilgili “Etik Kurul Onayı“ almalı ve bu belgeyi makalenin başvurusu ile birlikte sisteme yüklemelidir
 Makalede telif hakkı gerektiren materyaller (resim, şekil, tablo vb.) var ise yazarlar bunlar için gerekli izinleri almalı ve bunu belirtmelidir.
 Makaleye tüm yazarlar katkıda bulunmuş ve makalenin son şeklini okumuş ve onaylamış olmalıdır. Makaleye daha az katkıda bulunan diğer kişiler varsa bunlara “Teşekkürler” bölümünde yer verilmelidir.
 Yazar(lar) makaleyi, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzlarına, tanı doğruluğu çalışmaları için STARD kılavuzlarına, sistematik incelemeler ve meta-analiz için PRISMA kılavuzlarına, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına ve randomize olmayan kamu davranışları için TREND yönergelerine, rastgele araştırma çalışmaları için CONSORT kurallarına uygun olarak makaleleri hazırlamaları gerekmektedir. Tıp makaleleri, ICMJE Tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
 Yazar(lar) gerekli tüm formları Tam Metin makale ile birlikte dergi internet sistemine eksizsiz yüklemelidir. Formları eksik olan makale değerlendirilmeye alınmaz.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 Biological Diversity and Conservation dergisinde bir makalenin değerlendirilmesi çift-kör akran değerlendirme ilkelerine uygun olarak yapılır ve hakem(ler) değerlendirme sürecinde tarafsız ve gizli olmalıdır.
 Hakem(ler) makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, dini inancı ve siyasi felsefesine bakmaksızın değerlendirmesini yapmalı, objektif, tarafsız ve adil olmalıdır.
 Hakem(ler) uzmanlık alanlarıyla ilgili çıkar çatışması olmayan çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmemelidir.
 Çalışmayı değerlendiren hakem mutlaka derginin “Hakem Değerlendirme Formun/Reviewer Evaluation Formnu sistemden indirilerek eksizsiz olarak doldurmalıdır ve orijinal makale üzerinde düzeltme yapmış ise bunu da değerlendirme formu ile birlikte dergiye göndermelidir. 

 Makaleyi inceleyen hakem eleştirilerinde dikkatli olmalı, kaba ve saldırgan eleştirilerden kaçınmalı, yapıcı bir üslup kullanmalıdır.
 Hakem(ler) makale ve yazarları hakkında üçüncü kişilerle bilgi alış verişi yapmamalıdır.
 Hakem(ler) makaleyi verilen sürede değerlendirmeli, şayet bu mümkün olmayacaksa durumu en kısa sürede dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

 Editör, makaleleri yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, dini inancı ve siyasi felsefesine bakmaksızın değerlendirmesini yapmalı, objektif ve adil olmalıdır.
 Editör doldurması gerekli formları eksiz doldurmalı, gerekli etik kurul onayı ve deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı ve derginin amaç ve kapsamına uymayan çalışmaları reddetmelidir. Etik ihlali ile ilgili bir durum olması halinde gerekli işlemleri yapmalıdır.
 Editör, hakem atama konusunda derginin yayın politikasına uygun olarak çift kör hakemlik ve değerlendirme sürecini başlatmalı ve beklentilerini hakem(ler)e iletmelidir.
 Editör, yazar(lar) ve hakem(ler)in kişisel verilerinin korunmasına özen göstermelidir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

 Yayıncı, yayım sürecinin hakemlik ve editörün sorumluluğunda olduğunu kabul etmeli ve bu sürece müdahil olmamalıdır.
 Yayıncı, dergi ile ilgili tüm etik ilkelere uymalı, yayımladığı her çalışmanın telif hakkını korumalıdır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Biological Diversity and Conservation dergisinde görev alan editör, hakem, yazar veya diğer görev alanlar ile yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş makaleler ile ilgili etik ilkelere uymayan durumların olması halinde bitkilerim@gmail.com e-posta adresine bildirilmelidir.

Ücretsiz.

18385183861838718388183892276122760