Sayı: 30, 16.07.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Prof. Dr. Mümtaz KAYA Mütercim Tercümanlık
Çeviribilim, Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
Dr. Cihan ALAN Hacettepe Üniversitesi 0000-0001-5220-3473
Çeviribilim, Dilbilim, Toplumsal Dilbilim, Dilbilim (Diğer)
Çeviribilim, Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü