Sayı: 15, 13.07.2016

Yıl: 2014

Makale

 

4. BELEDİYELERDE DENETİM

Mevzuat/Uygulama

Konferans

Çeviri

SERTİFİKA BİLGİLENDİRME

Makale

Deneme

Mevzuat/Uygulama

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.