Cilt: 11 Sayı: 1, 30.06.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derleme Makale

Tez Özeti

Gazetecilik, İletişim Çalışmaları, İletişim Eğitimi, İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Etiği
Mehmet Ali GAZİ MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9239-4187
Uluslararası ve Kalkınma İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Etkileşim ve Deneyim Tasarımı
Reklam Araştırmaları, Reklam Çözümlemesi, Siyasal Reklamcılık, Siyasal İletişim