Cilt: 27 Sayı: 2, 1.07.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

 

7. KÖK HÜCRE NAKLİNİ BEKLEYEN HASTALARIN YAŞAMIŞ OLDUĞU DENEYİMLERE FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM

Olgu Sunumu