Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-5366 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Özgür TÜRKER |


Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2019 yılı Ocak ayında yayına başlayan, uluslararası hakemli, elektronik (e-dergi) bir tarih dergisidir. Dergimiz, Genel Türk Tarihi üzerine yapılan çalışmaların, en güncel bulguları üzerine bilimsel ve akademik makaleleri yayımlamaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen yazarların en başta yapması gereken dergimiz "Yazım Kurallarını" dikkatle okuyup çalışmalarını bu kurallara göre hazırlamalarıdır.


Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2667-5366 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Özgür TÜRKER |
Kapak Resmi


Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2019 yılı Ocak ayında yayına başlayan, uluslararası hakemli, elektronik (e-dergi) bir tarih dergisidir. Dergimiz, Genel Türk Tarihi üzerine yapılan çalışmaların, en güncel bulguları üzerine bilimsel ve akademik makaleleri yayımlamaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen yazarların en başta yapması gereken dergimiz "Yazım Kurallarını" dikkatle okuyup çalışmalarını bu kurallara göre hazırlamalarıdır.


Cilt 3 - Sayı 6 - 20 Tem 2021
 1. MÖ VI. YY.’DA İSKİT-ATİNA İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 161 - 186
  Muzaffer DEMİR
 2. TÜRKLERİN AĞAÇ İLE MİTOLOJİK VE TARİHİ BAĞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 187 - 198
  Şeyda BÜYÜKCAN SAYILIR
 3. OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA İSKÂN: YAYLAK VE KIŞLAKLAR
  Sayfalar 199 - 212
  Hikmet DEMİRCİ, Selime İNAN
 4. PEÇENEK-RUS SİYASİ İLİŞKİLERİ (MS 915-978)
  Sayfalar 213 - 228
  Ayhan Afşin ÜNAL
 5. ALTIN ORDA DEVLETİ’NDE YERLEŞİK HAYATIN İLK İZLERİ: SARAY ŞEHRİ
  Sayfalar 229 - 240
  Fatih BOSTANCI
 6. HÜLEGÜ’NÜN İLHANLI HANEDANI’NA MEŞRU ZEMİN İNŞAASI
  Sayfalar 241 - 250
  Çetin KAYA
 7. İLHANLI DEVLETİ'NİN HİCÂZ BÖLGESİ İLE İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 251 - 260
  Özkan DAYI
 8. TİMURLU VE AK-KOYUNLU, KARA-KOYUNLU TÜRKMENLERİNDE KENGEŞ MECLİSİ
  Sayfalar 261 - 268
  Kazım PAYDAŞ
 9. TUĞLUKLU SULTANLARININ KARAKTERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 269 - 282
  Bilal KOÇ
 10. İHTİYAR B. GIYASÜDDİN (Ö. 928/1521): BİR TİMURLU KADISININ BİYOGRAFİSİ
  Sayfalar 283 - 292
  Ertuğrul ÖKTEN
 11. HERATLI FAHRÎ VE ESERLERİ
  Sayfalar 293 - 308
  Sonay ÜNAL
 12. THE IMPORTANCE OF KIPCHAK TURKISH TEXTS WITH ARMENIAN LETTERS IN TURKISH HISTORY
  Sayfalar 309 - 318
  Zeliha TUĞUZ
 13. KOKAND KHANATE IN PERIOD OF SHIR ALI KHAN (1842-1845)
  Sayfalar 319 - 330
  Hüseyin ŞEN
 14. OSMANLI TİMAR SİSTEMİNİN UYGULANIŞINDA YAŞANAN PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER
  Sayfalar 331 - 350
  D. Volkan KARABOĞA, Recep BOZDOĞAN
 15. ANKARA ŞER‘İYYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA AHİ ŞEREFEDDİN EVKAFI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 351 - 372
  Kadir DEMİREL
 16. 19. YÜZYILDA ÇARLIK RUSYA’SININ KAZAK JÜZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İDARÎ REFORMLAR VE NETİCELERİ
  Sayfalar 373 - 384
  Gülnar KARA
 17. RUSYA VE İNGİLTERE ARASINDAKİ BÜYÜK OYUN'UN DORUK NOKTASI KUŞKU SAVAŞI
  Sayfalar 385 - 400
  Hatice KARIMOV
 18. TÜRKİSTANLI HACI VE SEYYAHLARIN GÖZÜYLE İSTANBUL
  Sayfalar 401 - 408
  Sharifa TOSHOVA
 19. ÖZBEKLERDE GÖRÜCÜLÜK USULÜ EVLENME: GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ
  Sayfalar 409 - 426
  Ziyodakhon RASULOVA
 20. ÜMİD (ÜMİDE) DERGİSİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI KADININA DAİR BİR İNCELEME
  Sayfalar 427 - 444
  Ayşen MÜDERRİSOĞLU
 21. A SINGLE GRAIN OF INDIGO: A READING ON MONGOLS AND TURKS IN THE U.S. LOCAL PRESS (1850-1923)
  Sayfalar 445 - 462
  Tevfik Orkun DEVELİ
 22. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRK-MACAR İKTİSADÎ İLİŞKİLERİ (MÜZAKERELER-BEKLENTİLER-NETİCELER)
  Sayfalar 463 - 486
  Müjdat KARAGÜLMEZ
 23. TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİNDE TARİH EĞİTİMİ TARTIŞMALARI (1963-1978)
  Sayfalar 487 - 500
  Ahmet VURGUN, Osman OKUMUŞ
 24. KÜLTÜR HAZİNEMİZ: HÂMİT ZÜBEYR KOŞAY
  Sayfalar 501 - 510
  Gül BEZCİ
 25. GEÇ ANTİK ÇAĞ'DA İPEK YOLU
  Sayfalar 511 - 518
  Peter BROWN
 26. KARA TÜRK YÖN SEMBOLİZMİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 519 - 532
  Omeljan PRITSAK
 27. EFESLİ YUḤANON’A GÖRE ZEMARKHOS’UN TÜRKLERE ELÇİLİĞİ
  Sayfalar 533 - 552
  Mark DICKENS
 28. TOKTAMIŞ VE TİMUR'UN MÜCADELESİ ZAMANINDA VEBA
  Sayfalar 553 - 558
  İlnur M. MİRGALEEV
 29. KIRIM’IN İŞGALİNDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE LUDENDORFF (1918)
  Sayfalar 559 - 568
  Winfried BAUMGART
 30. ORTA ASYA TARİHİ ÜZERİNE DÖRT ÇALIŞMA
  Sayfalar 569 - 572
  Ahmet YAVUZ
 31. İDİL-URAL VE TÜRKİSTAN’DA FİKİR HAREKETLERİ-DİNİ ISLAHÇILIK VE CEDİTÇİLİK
  Sayfalar 573 - 576
  Ayşe Zuhal KARTAL
 32. BUHARA HANLIĞI (1500-1920)
  Sayfalar 577 - 580
  Başak KUZAKÇI
 33. DÜNYA TARİHİNDE ORTA ASYA
  Sayfalar 581 - 584
  Hava Nur YEŞİLYURT
 34. TÜRKİSTAN SON GENEL VALİSİ ALEKSEY NİKOLAYEVİÇ KUROPATKİN’İN GÜNLÜKLERİ DEVRİM GÜNLERİNDE TÜRKİSTAN (1916-1917)
  Sayfalar 585 - 586
  Tekin Aycan TAŞCI
Dizinler