e-ISSN: 2667-5366
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Özgür TÜRKER
Kapak Resmi
       

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (GTTAD), Türk tarihine ve kültürüne dair bilimsel araştırmaların üretilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını amaç edinen, Uluslararası Hakemli bir dergidir. GTTAD, Türklerin siyasi tarihleri, devlet gelenekleri, sosyal hayatları, askeri ve iktisadi faaliyetleri, dini inançları, kültür ve mitolojileri vb. kapsamdaki konuları ele alır ve bu alandaki disiplinleri de yayın sahası olarak değerlendirir. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergide Türkçe, İngilizce, Rusça ve Farsça makalelere yer verilir. Dergimize makale göndermek isteyen yazarların en başta yapması gereken dergimiz "Yazım Kurallarını" dikkatle okuyup çalışmalarını bu kurallara göre hazırlamalarıdır. Hakem sürecini başarıyla tamamlayan makaleler Yayın Kurulu’nun nihai değerlendirmesi ve kararı sonrasında dergide yayımlanır. Kabul edilen yazılar yazara iade edilmez. Dergide yayımlanan makalelerde savunulan görüşler Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisini hiçbir surette bağlamaz. Yayımlanan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına aittir.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 25 Ocak 2023 Bitiş: 1 Haziran 2023

2023 - Cilt: 5 Sayı: 9

Kitap İncelemesi

27. TÜRK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ

GTTAD Sosyal Medya
Genel Türk Tarihi Araştırmaları DergisiIMG_0772.png

This work is licensed under a Creative Commons NonCommercial 4.0 International License.