e-ISSN: 2651-4370
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ahmet YEŞİL
Kapak Resmi

Dergi yazım kurallarına ve şekil şartlarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Yazım kuralları rehberi için dergi ana sayfasındaki Yazım Kuralları kısmını ziyaret edebilirsiniz. Dergimize son makale gönderim tarihi 31 Ekim'dir.

İran Çalışmaları Dergisi, yılda iki defa, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan bir uluslararası hakemli akademik dergidir. Dergi, İran'a dair bilimsel nitelik taşıyan Türkçe ve İngilizce çalışmaları aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde İran'ın objektif bir perspektiften tanınmasını ve analiz edilmesini hedefler. Amacı, İran'ın bilimsel ve akademik olarak daha yakından incelenmesini sağlamak için çeşitli disiplinlerdeki araştırmaları yayımlamaktır.

Dergimiz, açık erişim politikası ilkelerini benimsediğinden içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makaleler intihal programı aracılığıyla özgünlük taramasından geçirilmektedir. Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır.
Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 20 Mayıs 2024

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Makale Çağrısı

İran Çalışmaları Dergisi yeni sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Google Scholar

Twitter

Academia

29511 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY NC) International License.
İran Çalışmaları Dergisi bilginin yayılması ve zenginleşmesi için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.