e-ISSN: 2651-4370
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ahmet YEŞİL
Kapak Resmi
       

Dergimiz 2020 yılından itibaren TR Dizin tarafından taranmaya başlanmıştır.

Makale gönderimi 1 Ocak - 31 Mart ,  1 Temmuz - 31 Eylül tarihleri arasında açıktır.

Dergi yazım kurallarına ve şekil şartlarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Yazım kuralları rehberi için dergi ana sayfasındaki Yazım Kuralları kısmını ziyaret edebilirsiniz.

İran Çalışmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergiye, İran ile ilgili; tarih, siyaset, sosyal politikalar, ekonomi politikaları, toplumsal çalışmalar, din ve mezhep çalışmaları, sanat (formalist-betimleyici olmayan) ve edebiyat disiplinlerinde yazılar kabul edilmektedir. Sanat ile ilgili makalelerde formalist-betimleyici sanat tarihi konuları dergi kapsamına girmemektedir. Daha çok sanat ve kültür tarihi konuları (sanat yapıtlarını sosyal, kültürel, siyasi ve dini bağlamda ele alan eserlere yer verilecektir.) Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makaleler iThenticate programı aracılığıyla özgünlük taramasından geçirilmektedir. Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2022 Bitiş: 30 Eylül 2022

Makale Çağrısı

İran Çalışmaları Dergisi yeni sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Google Scholar

Twitter

Academia