İran Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2651-4370 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet YEŞİL |


İran Çalışmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde İran’a dair bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak, komşu ülke İran’ın bilimsel ve akademik olarak daha yakından, tarafsız bir şekilde tanınması ve analiz edilmesine katkı sunmayı planlamaktadır. Dergiye, İran ile ilgili; tarih, siyaset, sosyal politikalar, ekonomi politikaları, toplumsal çalışmalar,  din ve mezhep çalışmaları, sanat ve edebiyat disiplinlerinde yazılar kabul edilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, önümüzdeki dönemde Farsça makalelerin de kabul edilmesi planlanmaktadır.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek için iThenticate programı aracılığıyla özgünlük taramasından  geçirilmektedir. Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve red kararı verebilir. 

İran Çalışmaları Dergisi; Index Islamicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, WorldCat, İSAM, OpenAIRE, Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI),  Journals Directory, Directory of Indexing and Impact Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing, Journal Factor, Scientific Indexing Services, idealonline ve Arastirmax tarafından taranmaktadır.

İran Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2651-4370 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet YEŞİL |
Kapak Resmi


İran Çalışmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde İran’a dair bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak, komşu ülke İran’ın bilimsel ve akademik olarak daha yakından, tarafsız bir şekilde tanınması ve analiz edilmesine katkı sunmayı planlamaktadır. Dergiye, İran ile ilgili; tarih, siyaset, sosyal politikalar, ekonomi politikaları, toplumsal çalışmalar,  din ve mezhep çalışmaları, sanat ve edebiyat disiplinlerinde yazılar kabul edilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, önümüzdeki dönemde Farsça makalelerin de kabul edilmesi planlanmaktadır.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek için iThenticate programı aracılığıyla özgünlük taramasından  geçirilmektedir. Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu araştırma makaleleri dışındaki yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve red kararı verebilir. 

İran Çalışmaları Dergisi; Index Islamicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, WorldCat, İSAM, OpenAIRE, Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI),  Journals Directory, Directory of Indexing and Impact Factor, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing, Journal Factor, Scientific Indexing Services, idealonline ve Arastirmax tarafından taranmaktadır.

Makale Çağrısı

İran Çalışmaları Dergisi yeni sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Makaleler için son gönderim tarihi 15 Kasım 2019'dur.

Google Scholar
Twitter
Academia