ISSN: 2146-4162
e-ISSN: 2146-4162
Başlangıç: 2017
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Arel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2010 yılından bu yana iletişim kuram ve araştırmalarına odaklanan ulusal hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi iletişim alanında çalışmalara açıktır. Arel İletişim Çalışmaları Dergisi, Asos Indeks tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Aralık 2023 sayısı için, 1 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında makale kabul edilecektir. 

  • Metinler makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız.
  • Makale göndermek için tıklayınız. 
  • Telif hakkı formunu görüntülemek için tıklayınız. 
  • Etik Kurul Onayları hakkında açıklamayı görüntülemek için tıklayınız. 
  • Devam eden ya da savunulmuş yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş makaleler ve herhangi bir kongrede sunulmuş (özeti yayımlanmış ya da yayımlanmamış) bildirilerin genişletilmesiyle hazırlanan makaleler kabul edilmemekte ve değerlendirmeye alınmamaktadır.

Dergimizin yayın ilkeleri gereğince başvuru sırasında DergiPark Sistemi üzerinden “Makale gönder” sayfasından gerçekleştirilecek başvuru sırasında makaleye ilişkin benzerlik (intihal) raporu yüklenmesi gerekmektedir. 

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Ağustos 2023

2022 - Cilt: 10 Sayı: 22

Araştırma Makalesi

SOSYAL MEDYADA MİKRO-ÜNLÜ KULLANIMININ MARKA TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırma Makalesi

GAZETECİLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMINA ALTERNATİF BİR MODEL: İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Araştırma Makalesi

Youtube'un Minyatür Yetişkinleri: Kidfluencer Videolarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Araştırma Makalesi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ DERGİLERİNDEKİ METAVERSE HABERLERİ ÜZERİNDEN SEKTÖREL YAKLAŞIMLARIN ANALİZİ

Araştırma Makalesi

SOSYAL MEDYADA ETKİLEŞİM: ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Derleme

BİR GÖSTERİ MEKÂNI OLARAK SOSYAL MEDYA

Araştırma Makalesi

META-POPÜLİZMİN GÖSTERGELERİNİN SAPTANMASI: YUNANİSTAN’DAKİ ÇEVRİM İÇİ GAZETELERDE AYLAN KÜRDİ OLAYININ DİLİ

Araştırma Makalesi

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE ENTEGRE RAPORLAMA: ALLİANZ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

TÜRK SİNEMASINDA ÇALIŞAN KADIN İMAJININ GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: “GELİN” FİLMİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖRFEZ SAVAŞLARI’NIN TIME DERGİSİ KAPAKLARI ÜZERİNDEN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Derleme

REKLAMCILIK PERSPEKTİFİNDEN KAYNAĞIN BELİRSİZLEŞMESİ