Cilt: 7 Sayı: 3, 25.09.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Filiz UĞUR NİGİZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0003-0509-8425
Endüstriyel Ürün Tasarımı, Kimyasal Reaksiyon, Enerji, Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Ayırma İşlemleri
Yrd. Doç. Dr. Ayça AYDOĞDU EMİR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimleri
Doç. Dr. Tuğba GÜNGÖR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ 0000-0001-5261-1856
Organik Kimyasal Sentez, Organik Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖNDER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yapısal Jeoloji ve Tektonik, Uygulamalı Jeofizik, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZCAN ATEŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0002-8467-2378
Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Mikrobiyoloji, Mikoloji
Doç. Dr. Doğukan TAŞER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Genel Görelilik ve Çekimsel Dalgalar
Prof. Dr. Necati KAYA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9461-7623
Fizik, Fotonik, Optoelektronik ve Optik İletişim