Sayı: 35

Yıl: 2018

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Concept of Smart Contracts – A Legal Perspective1

Araştırma Makalesi

3. Elektronik Ticaretin Hukuksal Boyutu

Araştırma Makalesi

5. Birinci Dünya Savaşının Kazakistan’a Etkileri

Araştırma Makalesi

6. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

**