ISSN: 2651-3145
e-ISSN: 2687-5241
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Mehmet Ali YOLCU
Kapak Resmi
       

Kültür Araştırmaları Dergisi 2018 yılında Türkiye merkezli yayın hayatına başlamış bir dergidir. Dergide, folklor, dil, tarih, edebiyat, antropoloji, dinler tarihi, sosyoloji gibi kültür bilimleri ile ilgili araştırma veya derleme makaleleri, çeviriler, kitap incelemeleri, editöre mektup türünden çalışmalara yer verilir. Dergi, “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periyotlarla yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Creative Commons lisanslı olup Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır ve ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenmiş uluslararası etik kuralları benimsemiştir.

Makale başvuruları ortalama 90 günde sonuçlandırılır. 

Duyuru: Haziran 2022 sayımızın kotası dolduğundan yeni başvurular sonraki sayılarımız için alınacaktır. (28.04.2022)

2022 - Sayı: 12

Araştırma Makalesi

6. Cross-Cultural Analysis and its Impact on Religious Interpretation