Kültür Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-3145 | e-ISSN 2687-5241 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet Ali YOLCU |


Kültür Araştırmaları Dergisi 2018 yılında Türkiye merkezli yayın hayatına başlamış bir dergidir. Dergide, folklor, dil, tarih, edebiyat, antropoloji, dinler tarihi, sosyoloji gibi kültür bilimleri ile ilgili araştırma veya derleme makaleleri, çeviriler, kitap incelemeleri, editöre not türünden çalışmalara yer verilir. Dergi, “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periyotlarla yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Creative Commons lisanslı olup Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır ve ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenmiş uluslararası etik kuralları benimsemiştir.

Makale değerlendirmeleri ortalama 60 günde sonuçlandırılır. Dergiye yazı kabul oranı %58'dir (2020 yılı verisi).

Kültür Araştırmaları Dergisi

ISSN 2651-3145 | e-ISSN 2687-5241 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mehmet Ali YOLCU |
Kapak Resmi


Kültür Araştırmaları Dergisi 2018 yılında Türkiye merkezli yayın hayatına başlamış bir dergidir. Dergide, folklor, dil, tarih, edebiyat, antropoloji, dinler tarihi, sosyoloji gibi kültür bilimleri ile ilgili araştırma veya derleme makaleleri, çeviriler, kitap incelemeleri, editöre not türünden çalışmalara yer verilir. Dergi, “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periyotlarla yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Creative Commons lisanslı olup Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır ve ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenmiş uluslararası etik kuralları benimsemiştir.

Makale değerlendirmeleri ortalama 60 günde sonuçlandırılır. Dergiye yazı kabul oranı %58'dir (2020 yılı verisi).

Sayı 7 - 15 Ara 2020
 1. Geleneğin İcadı: Divançe ve Divan
  Sayfalar 1 - 23
  Hasan TURGUT
 2. Bir Kültün Özellikleri: Türklerde Su Kültü
  Sayfalar 24 - 47
  Hüseyin UÇAR
 3. Bhagavad Gita Perspektifinden Hinduizm'de Tanrı İnancı
  Sayfalar 48 - 67
  Mustafa KISAKOL
 4. Dua/İnanç Tekerlemelerinin Geçmişten Bugüne İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 68 - 80
  Berna AYAZ
 5. Koronavirüs Pandemisinin Kültüre Etkileri
  Sayfalar 81 - 96
  Filiz GÜVEN
 6. Söylencenin Söylencesi: Nihat Asyalı'nın Ateşle Oynayan Adlı Tiyatrosunda Sembolleşen Mitoloji Kullanımı
  Sayfalar 97 - 126
  Pınar DAĞ GÜMÜŞ
 7. Bir Alt Kültür Olarak Rock Kültürünün Türkiye’deki Evrimi
  Sayfalar 127 - 147
  Can BULUBAY
 8. Yaşar Kemal'in Romanlarında Defin Ritüellerinin Sosyal-Kültürel Temelleri
  Sayfalar 148 - 165
  Aziz ŞEKER
 9. Modernleşme Bağlamında Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadının Temsili: Akbaba Dergisi Örneği
  Sayfalar 166 - 195
  Büşra TOSUN DURMUŞ
 10. From the Text to the Reader: An Application of Reader-Response Theory to Robert Browning’s "My Last Duchess"
  Sayfalar 196 - 209
  Emrah ATASOY
 11. Eleştirel Söylem Analizi: Temel Yaklaşımlar
  Sayfalar 210 - 231
  Umut ŞAH
 12. Dans Etmek ya da Etmemek: Kuzey Yunanistan Sınırında Dans İkilemi
  Sayfalar 232 - 248
  Ioannis MANOS
 13. Timely Voices: Romance Writing in English Literature
  Sayfalar 249 - 254
  Merve AYDOĞDU ÇELİK
 14. İncesu Köyü: Yurtdışı İşçi Göçünün Köydeki Toplumsal Değişmeye Etkisi
  Sayfalar 255 - 261
  Muhammet Mustafa İYİ
 15. Travmaların Gölgesinde: Politik Psikoloji
  Sayfalar 262 - 267
  Zeliha KURUDUCU