Cilt: 2 Sayı: 3-4, 1.12.2009

Yıl: 2009

Makaleler

Araştırma Makalesi

5. Halk Anlatılarının Metinselliği

Araştırma Makalesi

6. Türk Masallarında Geleneksel ve Efsanevi Yaratıklar

Araştırma Makalesi

7. Murathan Mungan'da Masal Motifleri

Araştırma Makalesi

11. Türk Halk Şiirinde Biçim ve Tür Sorunu

Araştırma Makalesi

15. Karşılaştırmalı Harizem Türk Halk inançları

Araştırma Makalesi

19. Evlenme Geleneğinin Temel Dinamikleri

Araştırma Makalesi

22. Aydınlar-Değişme-Kimlik Krizi