Sayı: 19

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Kervansaray ve Muhasebe İşlemleri

Araştırma Makalesi

3. Fabrika-i Hümayunların Yönetim, Muhasebe ve Denetim Uygulamaları