Cilt: 41 Sayı: 1, 12.07.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. KABA KÜME YAKLAŞIMIYLA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNGÖRÜLMESİ

Araştırma Makalesi

14. THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIALIZATION CYCLE