Cilt: 11 Sayı: 3, 28.09.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

13. Endoskopi Eğitiminin Hastalardaki Kaygı Düzeyine Etkisi.

Araştırma Makalesi

17. Can Leflunomide prevent Methotrexate induced liver toxicity?

Araştırma Makalesi

18. Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

21. Antepartum Hiperekojen Barsak Tanısı Konan Fetusda Postpartum Anal Atrezi Tespiti

Olgu Sunumu

22. Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı nöbet

Derleme

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır