Cilt: 5 Sayı: 4, 31.12.2018

Yıl: 2018

Araştırma

Araştırma Makalesi

5. Acil servis konsültasyon sürecinde SMS uygulaması Dışkapı Hastanesi modeli

Araştırma Makalesi

8. Sağlık yöneticilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Derleme

INDEX: “Index Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos Index, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini ve Araştırmax...
Creative Commons License


Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.