e-ISSN: 2718-1081
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Erhan AYDIN
Kapak Resmi
       

16758

DUYURULAR
• SMAR 2023 yılında Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanacaktır.
• Kabul edilen çalışmalar, erken görünümde yayınlanmaktadır.
• SMAR Ücret Politikası güncellenmiştir
SMAR dergisi Ekim 2023'de "Yönetim ve Organizasyon Çalışmalarında Güncel Konular" üzerine bir Özel Sayı yayınlayacaktır
.
• Yazım dili ve düzenleme politikası güncellenmiştir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
----------------------------------


Sosyal Mucit Academic Review (SMAR), yılda dört kez yayınlanan (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında özellikle ekonomi, iş ve örgüt sosyolojisi ile ilgili kavramsal, kuramsal ve nitel çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. Bunun temel nedeni, SMAR'ın sadece akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından değil aynı zamanda toplumdaki bireyler tarafından da anlaşılabilecek makaleler yayınlayabilme amacından ileri gelmektedir. Bunun yanı sıra dergi kapsamına giren nicel çalışmalar da kabul edilmektedir. Derginin dili hem İngilizce hem de Türkçe'dir; ve Türkçe makalelerin genişletilmiş İngilizce özete sahip olması gerekmektedir.

2023 - Cilt: 4 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

3. KOBİ'lerde Kurumsal Markalama: Kavramlar ve Engeller

Araştırma Makalesi

İnsana Yakışır İş ve Alt Boyutlarının İşin Anlamı ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Araştırma Makalesi

Building Trust Bridges: Mediating Role of Trust in Social Undermining's Impact on Job Crafting in Blue- and White-Collar Workforces

Araştırma Makalesi

KALEYDOSKOP KARİYER MODELİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

Karmaşık Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması: Etik İklim ile Zorbalık Algısı Arasındaki Etkileşimde Bilgi Paylaşımının Aracılık Gücünün Çözümlenmesi

Teorik Makale

Küresel Değer Zincirlerinde Tedarikçi Firmaların Ekonomik ve Sosyal Yükselmesi; Kurumsal bir Yaklaşım