e-ISSN: 2718-1081
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Erhan AYDIN
Kapak Resmi
       

16758

DUYURULAR
• Dergimiz TR DİZİN endeksine kabul edilmiştir.
ESCI ve Scopus tarafından değerlendirme altındadır.
• 2021'den itibaren dergimizde yayınlanan makaleler TR DİZİN kapsamına dahil edilmiştir.
------------------------------------

Sosyal Mucit Academic Review (SMAR), yılda iki kez yayınlanan (Haziran ve Aralık) çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin ilk sayısı Aralık 2020 tarihinde yayınlandı.  Dergi kapsamında özellikle toplum, ekonomi, politika, eğitim ve kuramlar ile ilgili kavramsal, kuramsal ve nitel çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. Bunun temel nedeni, SMAR'ın sadece akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından değil aynı zamanda toplumdaki bireyler tarafından da anlaşılabilecek makaleler yayınlayabilme amacından ileri gelmektedir. Bunun yanı sıra dergi kapsamına giren nicel çalışmalar da kabul edilmektedir. Derginin dili hem İngilizce hem de Türkçe'dir; ve Türkçe makalelerin genişletilmiş ingilizce özete sahip olması gerekmektedir.