Cilt: 22 Sayı: 2, 22.12.2016

Yıl: 2016

Araştıma

Araştırma Makalesi

5. Türkiye'de Buğday Bitkisel Ürün Sigortası için Aktüeryal Prim Hesabı

Derleme