Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ömer Faruk SÖNMEZ | www.tübad.comTürkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi

ISSN 2602-4632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ömer Faruk SÖNMEZ | www.tübad.com