Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-4632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ömer Faruk SÖNMEZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubadTürkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi

ISSN 2602-4632 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ömer Faruk SÖNMEZ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubad
Kapak ResmiCilt 6 - Sayı 1 - 31 May 2021
 1. Astronomi Kavramlarına Duyulan Merak İle İlgili Tanılayıcı Bir Kesit
  Sayfalar 1 - 11
  Aslı YERLİKAYA
 2. Halk Oyunları Eğitiminin 9-16 Yaş Grubu Öğrencilerin Özgüven Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 12 - 22
  Edip KARABACAK, Murat KANGALGİL, Mustafa KAYA
 3. Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Ortaokul Öğrencileri ve MEB Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Algıları
  Sayfalar 23 - 39
  Nadire Emel AKHAN, Sedat ALTAŞ
 4. Prof. Dr. Osman Gündüz’ün Bilimetrik Portresi
  Sayfalar 40 - 56
  Beytullah KARAGÖZ
 5. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Küresel Vatandaşlık ve Türkiye
  Sayfalar 57 - 66
  Emrullah KARATEKİN
 6. Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Vatanseverlik Değerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 67 - 87
  Melike FAİZ, Saim TURAN, Emine KARASU AVCI
 7. Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 88 - 103
  Kenan KURT, Mehmet Ali KANDEMİR, Yaşar ÇELİK
 8. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Öğrenme Alanlarında Yer Alan Coğrafya Konularının Öğretilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 104 - 113
  Mükremin CEYLAN, Asım ÇOBAN
 9. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Planları Kapsamında Eğitim Yapılarının Analizi
  Sayfalar 114 - 132
  Osman ASLAN, Mustafa YILMAZ
 10. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Görsel-Metin Uyumu
  Sayfalar 133 - 160
  Adem İŞCAN, Edanur KANCA
 11. Batman Merkezinde ve İlçelerinde Rekreasyon Alanlarının İncelenmesi
  Sayfalar 161 - 175
  Neslihan EKİNGEN, Hacı Murat ŞAHİN
 12. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sistem Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi: Biyoçeşitlilik
  Sayfalar 176 - 200
  Fatma ŞAHİN
 13. Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye'nin Sınır Güvenliği: Batı Kara Sınırları
  Sayfalar 201 - 219
  Ercan KAZEL, Mehmet BAYARTAN
 14. Kocaeli Bilim Merkezi Galerilerindeki Düzeneklerin Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımları Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 220 - 245
  Caner AZKESKİN, Melike YAVUZ TOPALOĞLU
 15. Dünyada Müzelerin Tarihi Eser sunumunda interaktif tasarım
  Sayfalar 246 - 255
  Özlem KUM