e-ISSN: 2687-6698
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Miraç OCAK
Kapak Resmi

Turkish Journal of Analytical Chemistry dergisi analitik kimya ile ilgili disiplinlere yönelik, hakemli (peer-reviewed) uluslararası nitelikte ingilizce yayın yapan bilimsel bir dergidir. Başvurusu kabul edilecek olan makaleler tam metin araştırma makalesi ve derleme makalelerdir. Açık erişim ve ücretsiz yayın imkanı sağlayan dergi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki sayı halinde elektronik ortamda DergiPark üzerinden basılır. Derginin yayın kabul edeceği araştırma alanları şunlardır; analitik malzemeler, atomik metotlar, biyokimyasal metotlar, kromatografik metotlar, elektrokimyasal metotlar, çevre analizleri, gıda analizleri, adli analizler, optik metotlar, ilaç analizleri, bitki analizleri, teorik hesaplamalar, analitik amaçlı nanoyapılar, kemometrik metotlar ve enerji.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2