Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi özgün bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar dışında yayımlanan bütün makaleler çift taraflı körleme hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Amaç ve Kapsam
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli çalışmalar yayımlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla;
• Selçuklu Tarihi, Eski Türk Tarihi, Kültür Tarihi, Bizans, İlk Müslüman Türk Devletleri, Avrupa Tarihi, Beylikler, Kurumlar, Haçlı Tarihi, Moğollar (16. yüzyıla kadar Selçuklular ile ilgili olan makaleler) hakkında temel sorunları ve uygulamaları analiz eden çalışmalar,
• Yukarıda verilen konu başlıkları ilgili geniş araştırmalar veya örnekler içeren özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Araştırma makalelerinin yanı sıra çeviri makale, derleme makale, metin neşri, yayın değerlendirme, haber, nekroloji ve araştırma notu türünde çalışmalara da yer verilebilir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Dergimizin makale gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun bulunan yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Editör Kurulu üyeleri her bir makaleyi hakemlerin yorumlarını dikkate alarak uygunluk açısından tartışır. Gönderilen tüm yazılar için nihai kararı Baş Editör vermektedir.
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

Konu Kategorisi: Sosyal ve Beşerî Bilimler
Bilim Alanı: Sosyal
Anahtar Kelimeler: Tarih, Orta Çağ Tarihi, Selçuklular, Moğollar, Bizans, Anadolu, Beylikler, Türk Kültürü, Türk Sanatı

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:

• Birincil Dil: Türkçe
• İkincil Dil: İngilizce
• Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Türkçe ve İngilizce dışında, Farsça, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca dilleriyle yazılmış olan makaleleri de kabul etmektedir.
Yazıldıkları dil fark etmeksizin bütün makalelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
• Makale Başlığı: Bütün makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
• Yazar Adı: Latin alfabesiyle Türkçe olarak yazılmalıdır.
• Yazar Adresi: Latin alfabesiyle Türkçe olarak yazılmalıdır.
• Özet: Bütün makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
• Anahtar Kelimeler: Bütün makalelerde Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.
• Kaynakça: Bütün makalelerde kaynakça bölümü Latin alfabesine göre düzenlenmelidir.
Tam Metin: Tam metin bölümünün Latin alfabesiyle yazılması önceliklidir. Ancak Arapça, Farsça ve Rusça yazılmış makalelerde bu kural aranmayacaktır.

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Özgün, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; Tarih, Orta Çağ Tarihi, Türk Kültürü ve Medeniyeti alanlarında çalışman uzmanlar ve araştırmacılardır. Bunlar dışında belirtilen konulara ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen her birey okuyucu kitlesine dâhildir.

Ücret Politikası
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin değerlendirme süreçleri ve yayını için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makalelerden de ücret alınmamaktadır. Dergimiz yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Dergimizin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’dne yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmemektedir. Ancak yabancı dilde yayınlanmış çalışmalar, alan için önen arz etmesi durumunda makalelerin çevirileri değerlendirmeye alınabilir.

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular
Aşağıda belirtilen türdeki çalışmalar Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamı dışında olup değerlendirmeye kabul edilmemektedir:
• Dergimiz 1 Ocak-1 Mart ve 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında makale başvurusu kabul etmektedir. Bu tarihler haricinde yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
• Bir yazarın aynı dönem içerisinde birden fazla makale başvurusu kabul edilmemektedir.
• Selçuklu Tarihi, Eski Türk Tarihi, Kültür Tarihi, Bizans, İlk Müslüman Türk Devletleri, Avrupa Tarihi, Beylikler, Kurumlar, Haçlı Tarihi, Moğollar konulu çalışmalar dışındakı çalışmalar kabul edilemez.
• Lisans düzeyindeki üniversitesi öğrencilerinin çalışmaları yayına kabul edilmez.
• Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencilerinin belirtilen alanlardaki çalışmaları kabul edilebilir.
• Lisansüstü tezlerin özeti mahiyetindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
• Küçük bir araştırma grubu veya küçük bir örnekleme oranı ile yapılan çalışmalar yayın için kabul edilmez.
• Herhangi bir inceleme barındırmayan metin yayını ve/veya derlemeler araştırma makalesi kapsamında değerlendirilemez. Söz konusu makaleler “metin neşri” veya “derleme makale” bölümünde değerlendirmeye alınabilir.
• Bibliyografya ve/veya literatür özeti mahiyetindeki çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.